Skip to content

Företagsledare frias från åtal om ekobrott efter aktieköp i eget bolag

Foto: David Magnusson / SvD / TT

Mannen köpte aktier i sitt egna bolag - och åtalades för grov otillbörlig marknadspåverkan och grov marknadsmanipulation. Nu frias han av tingsrätten - både för transaktioner innan och efter den nya lagen. 

 

En man i 70-årsåldern åtalades vid Stockholms tingsrätt för grov otillbörlig marknadspåverkan och grov marknadsmanipulation för att under drygt ett års tid systematiskt vid ett stort antal tillfällen ha genomfört köp av aktier i ett bolag i vilket han ägde drygt 49 procent.

Syfte att höja priset
Åklagaren påstod att köpen hade genomförts i syfte att ge sken av att omsättningen i aktien var högre än den egentligen var samt att en stor del av köpen hade genomförts i syfte att bibehålla eller höja priset på aktien.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att de köp som omfattas av åtalet har utförts såväl före som efter att lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden ändrats.

För att åtalet enligt den gamla lagen ska anses styrkt måste den påverkan transaktionerna gett upphov till anses otillbörlig.

Betalat miljoner
Tingsrätten anser att mannens agerande måste ses utifrån en bedömning av hans köp av aktier sedan bolaget börsnoterades år 2005, eftersom han genom årens lopp sannolikt handlat miljontals aktier i bolaget och för detta betalat flera miljoner kronor.

Det förfarandet har enligt tingsrätten inneburit att mannen har tagit en betydande affärsmässig risk att aktiekursen skulle fortsätta att gå ned - vilket enligt tingsrätten ger stöd åt det av mannen uppgivna syftet med köpen, nämligen att han haft en långsiktig tro på bolaget och önskat öka sitt aktieinnehav för att hindra eventuella spekulanter från att ta över bolaget.

Ogillas enligt gamla lagen
Därmed anser tingsrätten att transaktionerna som skett under den period då den gamla lagen gällde inte kan anses som otillbörliga - och åtalet enligt den gamla lagen ogillas därför.

Avseende transaktionerna som skett efter att den nya lagen trätt i kraft konstaterar tingsrätten att denna lag inte innehåller ett otillbörlighetsrekvisit.

Bedömningen enligt den nya lagen bygger i stället på om det aktuella agerandet har lett till att det skapats falska eller vilseledande signaler alternativt om priset har låsts fast på en onormal eller konstlad nivå - det vill säga en bedömning av effekten av handlandet.

"Faller tillbaka på åklagaren"
Tingsrätten finner att utredningen visar att bolagets aktie är "relativt volatil" samt att det är vanligt att även andra investerare köper aktier aktivt mot säljsidan och att mannens aktieköp har utgjort en relativt liten del av den totala handeln i aktien under åtalsperioden.

Ingen finansmarknadsexpert har hörts i målet - vilket är en brist som enligt tingsrätten får falla tillbaka på åklagaren.

Tingsrätten anser det därmed inte utrett att de åtalade transaktionerna har haft den effekt som åklagaren påstått.

Därmed ogillas även åtalet enligt den nya lagen.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Jenni Ståhl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt