Skip to content

Föräldrar förlorar i kammarrätten - "Prins" olämpligt som förnamn - har "särskild betydelse"

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Nu har kammarrätten sagt sitt. Pojken får inte heta Prins. De menar att det är ett vilseledande namn. 

 

Kammarrätten i Sundsvall ändrar en tidigare dom från Förvaltningsrätten i Falun och förklarar att Prins är olämpligt som förnamn.

Ärendet prövades först efter att Skatteverket, SKV, beslutade att avslå ett föräldrapars ansökan om förnamnet Prins för sitt barn.

Släktnamn
Föräldrarna överklagade till förvaltningsrätten, och anförde bland annat att förnamnet Prins har burits av den ena förälderns förfäder sedan 1500-talet.

Enligt föräldrarna var historien bakom traditionen att en släkting hjälpte Gustav Vasa att fly från danskarna i Dalarna år 1520, och som tack för det ska han ha fått tillåtelse att bära namnet Prins.

Förvaltningsrätten gick på föräldrarnas linje, och framhöll att det måste beaktas att Prins är "ett i folkbokföringen förekommande förnamn".

Förvaltningsrätten menade att uttrycket "olämpliga titlar" i första hand avser yrkestitlar, och särskilt yrkestitlar som är skyddade.

Ingen risk för missförstånd
Eftersom titeln prins enbart används som en titel inom det svenska kungahuset kunde det enligt rättens mening inte anses föreligga någon reell risk för missförstånd med namnet Prins.

Förvaltningsrätten ansåg därför, även med hänsyn till den striktare lämplighetsprövningen som lagen om personnamn innebär, att namnet Prins inte var olämpligt som förnamn.

En nämndeman var dock skiljaktig och ansåg att föräldrarnas överklagande borde avslås.

Kammarrätten säger nej
Kammarrätten gör nu alltså en annan bedömning än förvaltningsrättens majoritet.

Domstolen framhåller att ordet prins får anses ha en särskild betydelse i Sverige, eftersom det förekommer i successionsordningen och bärs i Sverige av manliga icke-regerande medlemmar av det svenska kungahuset.

Enligt kammarrätten är det vilseledande att bära förnamnet Prins, och namnet får därför uppfattas som en sådan olämplig titel som avses i lagens förarbeten. Det faktum att det idag finns personer som har Prins registrerat som förnamn i folkbokföringen medför enligt rätten ingen annan bedömning.

Kammarrätten bifaller därför SKV:s överklagande.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt