Skip to content

Fler män varnas - men fler kvinnor stängs av vid högskolor visar undersökning

Två studenter på Stockholms universitet. Foto: Anders Wiklund/TT

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har undersökt om män och kvinnor blir bedömda olika när de blir föremål för disciplinära åtgärder i högskolan. Nu har svaren från tio olika universitet och högskolor sammanställs och analyseras i en promemoria.

 


– Vi har skickat en remiss till tio utvalda lärosäten där vi bad dem svara på frågor om vilka beslut om disciplinära åtgärder de fattade under 2017 och om de kunde se någon skillnad mellan hur kvinnor och män bedömdes, säger Christian Sjöstrand, chefsjurist på UKÄ.

Varning och avstängning
De disciplinära åtgärder som undersökningen handlar om är varning och avstängning.

Av svaren från högskolorna och universiteten framgår att av de studenter som blivit varnade var 40 procent kvinnor och 60 procent män.

Av de studenter som blivit avstängda var 53 procent kvinnor och 47 procent män.

I det totala antalet disciplinära åtgärder var könsfördelningen exakt lika, med 245 kvinnor och lika många män.

Fler varnade män än kvinnor
Enligt UKÄ:s analys motsvarar fördelningen mellan kvinnor och män i disciplinärenden inte fördelningen mellan kvinnor och män sett till det totala antalet registrerade studenter i landet.

Undersökningen visade exempelvis att det var fler män än kvinnor som blev varnade vid de tio lärosätena, jämfört med det totala antalet studenter.

Egen uppföljning uppmuntras
Enligt myndigheten går det dock inte att dra några säkra slutsatser eftersom underlaget var begränsat.

– Vi föreslår att lärosätena på eget initiativ granskar och följer upp frågorna för att säkerställa att kvinnor och män bedöms på ett likvärdigt sätt. Detta har vi sedan för avsikt att följa upp för att se vilka åtgärder lärosätena vidtar i frågan, säger Christian Sjöstrand.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt