Skip to content

"Får inte misskötas" - statens löpande tillsyn av finansmarknaden under lupp

Foto: Pontus Lundahl/TT

Nästan alla använder finansiella tjänster och produkter - någonting som dock ofta svåra att utvärdera samtidigt som de kan ha stor påverkan på den enskildes ekonomi. Nu har Riksrevisionen inlett en granskning av om statens tillsyn verkligen leder till ett högt konsumentskydd.

 

 

- Det ligger i allas intresse att vi har en stabil finansmarknad med ett bra och tidsenligt konsumentskydd. Här har staten en uppgift som inte får misskötas, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Utbudet förändras
Enligt Riksrevisionen förändras utbudet av finanstjänster- och produkter i en allt snabbare takt och nya aktörer tillkommer, vilket ställer höga krav på utvecklingen av tillsynsarbetet. 

När Riksrevisionen senast granskade konsumentskyddet inom det finansiella området år 2006 konstaterades vissa brister. 

Statlig tillsyn
För att skydda konsumenter av finansiella tjänster och produkter finns ett omfattande regelverk, där staten ger tillstånd och bedriver tillsyn av de företag som erbjuder tjänsterna.

Ansvaret för konsumentskyddet på området delas främst mellan regeringen, Finansinspektionen och Konsumentverket, men även Pensionsmyndigheten har en roll. 

Konsumentsskyddet i fokus
Riksrevisionens granskning syftar till att undersöka i vilken grad statens tillsyn på det finansiella området leder till ett högt konsumentskydd.

Ett bristande konsumentskydd kan enligt Riksrevisionen orsaka kostnader för det allmänna och leda till ett lägre förtroende för det finansiella systemet.

Resultatet av granskningen ska sammanställas i en rapport med planerad publicering i november.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt