Skip to content

Ex-svåger räknas inte som närstående - hyresvärd vinner överlåtelsetvist i hovrätten

Foto: Henrik Montgomery/TT

När mannens hyreskontrakt sades upp ville han istället överlåta kontraktet till sin före detta svåger, som några år tidigare bott i lägenheten tillsam-mans med sina barn. Hyresnämnden ansåg att mannens uppgifter om boendeförhållandena var "vaga" och gick på hyresvärdens linje. Nu gör hovrätten samma bedömning och konstaterar att ex-svågern inte kan anses tillräckligt nära för att en överlåtelse ska komma på fråga.

 

Efter att ha fått sitt hyreskontrakt uppsagt valde mannen att ta frågan till hyresnämnden för att få överlåta sin hyresrätt till sin före detta svåger.

Enligt hyresgästen hade ex-svågern och hyresgästens systerbarn bott i prövningslägenheten sedan 2011–2012 och han uppgav att det hade ”fungerat bra att bo tillsammans som en familj” fram till att han själv flyttat ut i oktober 2016 och köpt ett annat boende för egen del.

"Vaga" boendeförhållanden
Hyresnämnden ansåg dock att uppgifterna om boendeförhållandena i lägenheten var ”vaga” – och ansåg att det inte kunde anses bevisat att det hade förekommit ett sådant sammanboende mellan hyresgästen och ex-svågern som krävs för en sådan överlåtelse.

Eftersom hyresgästen bara ville behålla hyresrätten för att överlåta densamma till ex-svågern skulle han även anses sakna behov av lägenheten, slog hyresnämnden fast.

Särskilda omständigheter kan påverka
Mannen överklagade hyresnämndens beslut till Svea hovrätt som, i motsats till hyresnämnden, konstaterade att särskilda omständigheter kan påverka vem som anses vara närstående till hyresgästen, och att bland annat hyresgästens sonhustru respektive kusin har godtagits i praxis.

Hovrätten konstaterar dock att relationen mellan hyresgästen och hans ex-svåger inte kan anses nå upp till denna nivå, även med beaktande av vad hyresgästen uppgett om deras sammanboende i lägenheten.

Faller på första rekvisitet
Frågan om överlåtelse faller därför "redan på det första rekvisitet", att hyresgästen och den som hyresrätten ska överlåtas till måste vara närstående.

Hyresavtalet ska, med hänsyn till utgången i överlåtelsefrågan, inte heller förlängas och hovrätten ålägger nu mannen att betala 11 000 kronor för hyresvärdens rättegångskostnader. 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt