Skip to content

”Ett robustare Norden” – nu ska finska och svenska radiokommunikationssystem sammankopplas

Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med det finska Erillsverkot lanserat en tjänst för att koppla ihop de svenska och finska näten för radiokommunikation. Syftet är att underlätta samhällsviktiga aktörers kommunikation över gränserna, vid exempelvis kriser och olyckor.

 

– Att koppla ihop de nordiska TETRA-näten för ett robustare Norden var en prioritering under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018, ett år senare är det nu verklighet, säger generaldirektör Dan Eliasson i sitt inledande anförande under invigningsceremonin den 7 februari.

Tjänsten, som kallas ISI-migrering, kopplar ihop de svenska och finska TETRA-näten för radiokommunikation, som heter Rakel och Virve. 

Sammankopplingen innebär att användare av Rakel som ansluter sig till tjänsten kommer att kunna använda sina terminaler även inom det finska Virve-nätet. Terminalerna fungerar i hela Finland inklusive Åland.

Stärkt samarbete vid kriser
Enligt MSB ska ISI-migreringen användas vid olyckor och kriser för att stärka det nordiska samarbetet. 

Syftet med sammankopplingen är att effektivisera samhällsviktiga aktörers kommunikation över nationsgränserna.

Enligt MSB underlättar sammankopplingen samordningen av resurser vid exempelvis olyckor, brottsbekämpning, sjukvårdstransporter, inom tull, kustbevakning, färjetrafik, övningar och fjällräddning.

– När våra invånare är som svagast ska våra samhällen vara som starkast, säger Minna Nyman, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem.

Hela norden ska sammankopplas
Sverige och Norges radiokommunikationssystem sammankopplades redan år 2017, och Norge och Finland system sammankopplades år 2018.

Enligt MSB är nästa steg att möjliggöra trepartssamtal mellan Sverige, Norge och Finland, för att hela norden ska bli sammankopplat.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt