Skip to content

”Ett enkelt och flexibelt nätverk främjar den offentliga affären” – svar på upphandlingsutredning

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Upphandlingsmyndigheten har lämnat sitt remissvar på Förenklingsutredningens förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler. Enligt svaret är myndigheten positiv till ökad flexibilitet, men säger nej till processkostnader och höjd direktupphandlingsgräns för sociala tjänster. Även större enhetlighet i reglerna efterlyses.  

 

 

– Vi välkomnar ambitionen i utredningens arbete. Ett enkelt och flexibelt regelverk främjar den offentliga affären genom att gynna en god konkurrens med många anbud, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Förenklingar och flexibilitet
I betänkandet "Möjligt, tillåtet och tillgängligt" (SOU 2018:44) lämnas förslag om hur upphandlingsreglerna kan förenklas och göras mer flexibla. Förslagen gäller upphandlingar som inte regleras av EU-direktiv. 

Enligt remissvaret är Upphandlingsmyndigheten positiv till flera av de förslag som lämnats, och bedömer att många förslag innebär förenklingar till nytta för både upphandlare och leverantörer. 

Ja till fri utformning
Bland annat säger Upphandlingsmyndigheten ja till förslaget att upphandlande myndigheter och enheter ska vara fria att utforma upphandlingen som de önskar. 

Dessutom är myndigheten positiv till möjligheten att direktupphandla i samband med en överprövning.  

Regelverket saknar enhetlighet
Enligt Upphandlingsmyndigheten är det dock bekymrande att regelverket varit föremål för omfattande förändringar vid ett flertal tillfällen de senaste åren, eftersom detta medfört att regelverket saknar enhetlighet.   

– Det tar tid och kraft för marknadens aktörer att lära sig och anpassa sig till nya regler. Att införa enhetliga och konsekventa regler som står sig över tid är därför en förenkling i sig, säger Inger Ek. 

Nej till direktupphandling av sociala tjänster
Upphandlingsmyndigheten säger nej till förslaget om att sociala och andra särskilda tjänster ska få direktupphandlas under tröskelvärdena. 

Gällande upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, skulle förslaget innebära att direktupphandling skulle få användas upp till 7,1 miljoner kronor.   

– Direktupphandlingar för så stora belopp riskerar att medföra brist på transparens och därmed öka risken för korruption, säger Inger Ek. ​ 

Nej till processkostnad
Även förslaget om att det ska införas ett processkostnadsansvar i upphandlingsmål säger Upphandlingsmyndigheten nej till.  

Däremot anser myndigheten att det kan finnas skäl att införa ansökningsavgifter för dessa mål.  

– Ett processkostnadsansvar skulle få flera negativa följder. Bland annat skulle det få stora konsekvenser för mindre leverantörer. Däremot kan en ansökningsavgift fungera som en tröskel för att förhindra onödiga överprövningar, menar Inger Ek. 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt