Skip to content

Efter granskning av fakturor – Migrationsverket pausar utbetalningar till samarbetsorganisation

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Migrationsverket pausar utbetalningar till samarbetsorganisationer som ska främja asylsökandes återvändande. Enligt Migrationsverket är anledningen att myndigheten granskat fakturor och upptäckt flera brister.

 

 

– Det är förstås beklagligt för personerna som har rätt till det här stödet, men vi som statlig myndighet har en skyldighet att förvalta skattepengar väl. Av den anledningen behöver vi invänta bättre underlag, säger Thérése Naess, avdelningschef på Migrationsverkets internationella avdelning.

Program med stöd till återvändare
Enligt Migrationsverket har fakturor till samarbetsorganisationen i det så kallade ERRIN-programmet granskats.

ERRIN-programmet (European Return & Reintegration Network) är ett program som syftar till att underlätta återvändandearbetet i EU genom samarbete och reintegrering av tredjelandsmedborgare.

Programmet ger stöd till personer som fått avslag på asylansökan och väljer att återvända självmant.

Enligt Migrationsverket ges inte stödet i form av pengar utan utgörs istället av utbildning, jobbrådgivning eller hjälp med att starta eget företag.

Fakturor har inte kunnat redovisas
Enligt Migrationsverket har de stickprover av fakturorna som gjorts visat att delen av programmet som rör reintegreringstjänster i Afghanistan, IRARA (International Return & Reintegration Assistance), inte kunnat redovisa fakturorna på ett tillfredställande sätt.

IRARA:s uppgift är att se till att stödet når ur till rätt person och används i enlighet med återintegreringsplanen.

Eftersom Migrationsverket inte kan vara säker på så är fallet har myndigheten därför beslutat att tillfälligt stoppa fakturorna till organisationen.

Kontantstöd inte påverkat
Det återetableringsstöd som utgör utbetalning av kontantstöd i Afghanistan påverkas däremot inte av stoppet, utan personer som återvänder till Afghanistan har fortfarande möjlighet att få kontantstöd.

Inte heller andra länder som Sverige tecknat avtal med gällande återintegreringsinsatser, som Irak, Marocko, Nigeria, Pakistan och Ryssland, berörs av det tillfälliga utbetalningsstoppet.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt