Skip to content

Efter avslag på jävsinvändning – hovrätten meddelar prövningstillstånd i Ghost-målet

Ghost. Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

Hovrätten meddelar prövningstillstånd i det uppmärksammade Ghost-målet, som rör en tvist mellan hårdrocksbandets sångare och fyra tidigare bandmedlemmar. Det meddelar Göta hovrätt i ett pressmeddelande.

 

I oktober förra året meddelade Linköpings tingsrätt dom i tvisten mellan sångaren i hårdrockbandet Ghost och fyra tidigare medlemmar i bandet.

I tingsrätten ville de tidigare bandmedlemmarna att rätten skulle fastställa att det fanns ett enkelt bolag mellan medlemmarna och sångaren, och att sångaren skulle redovisa bolagets intäkter, kostnader och tillgångar.

Tingsrätten avslog de tidigare deltagarnas talan och beslutade att de skulle betala sångarens rättegångskostnader i målet. Båda parterna överklagade målet till hovrätten.

I februari avslog hovrätten de tidigare bandmedlemmarnas invändning om att rättens ordförande i tingsrätten varit jävig.

Nu meddelar dock Göta hovrätt i ett pressmeddelande att målet fått prövningstillstånd i hovrätten.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt