Skip to content

Domstolsverket kräver 650 nya miljoner - "Får inte bli en trång sektor, då blir rättskedjan ineffektiv"

Domstolsverkets generaldirektör, Martin Holmgren. Foto: Anders Wiklund/TT

Det finns ett stort behov av att anställa fler domare på domstolarna, men om inte nya resurser tillförs väntar istället betydande besparingar i verk-samheten. Detta riskerar att leda till att ett stort antal mål läggs på hög och skapar långa hand-läggningstider. Det säger Domstolsverkets generaldirektör, Martin Holmgren, i samband med att myndighetens budgetunderlag lämnades till regeringen.

 

 - Det hjälper inte att Polis- och Åklagarmyndigheten får ökade resurser så att fler ärenden kan tas till domstol om inte domstolarna får resurser för att hantera måltillströmningen, säger Martin Holmgren, generaldirektör vid Domstolsverket.

- Om domstolarna blir en trång sektor, blir hela rättskedjan ineffektiv. Hela rättsväsendet behöver vara resursstarkt för att allmänheten ska känna tilltro till rättssystemet och uppleva trygghet i samhället, säger Martin Holmgren, generaldirektör för Domstolsverket.

Under de närmaste åren prognosticeras en kraftig ökning av antalet inkomna brottmål vid allmän domstol.

Vill ha ytterligare 650 miljoner
Domstolsverket har nu lämnat in årets budgetunderlag till regeringen där man yrkar på ett ökat anslag med 650 miljoner kronor för åren 2020–2022.

Detta för att domstolarna ska kunna ges förutsättningar att avgöra fler mål, så att balanser och handläggningstider inte ökar.

Medlen ska främst täcka upp för ökad måltillströmning i allmän domstol och förvaltningsdomstol, men också för förbättrad säkerhet i domstol och viktiga insatser inom kompetensförsörjning.

- Samtidigt som Polis- och Åklagarmyndigheten har fått ökade anslag har många mål som gäller allvarlig brottslighet och som behandlas med förtur blivit mer resurskrävande,  säger Ylva Norling Jönsson, lagman på Helsingborgs tingsrätt.

- Om satsningen på polis och åklagare inte följs upp med mer resurser till tingsrätterna finns det därför en stor risk att det kommer att ta längre tid innan mål som avser vardagsbrottslighet blir avgjorda i domstol.

Ska öka säkerheten
De utökade medlen är i första hant tänkta att användas för att täcka upp för ökad måltillströmning i allmän domstol och förvaltningsdomstol, men också för förbättrad säkerhet i domstol och viktiga insatser inom kompetensförsörjning.

- Om begärd resursförstärkning uteblir står vi inför en situation med stora balanser och på sikt skenande handläggningstider vilket hotar rättssäkerheten, säger Martin Holmgren, generaldirektör för Domstolsverket.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt