Skip to content

Datainspektionen slår fast – inte tillåtet att kameraövervaka grannen

En övervakningskamera installerad vid ett hus. Foto: Fredrik Persson/TT

Det går bra att kamerabevaka sin egen tomt, men man får inte rikta en kamera så att den övervakar grannens tomt eller en allmän plats. Det konstaterar Datainspektionen, som just avslutat en granskning av privatpersoners kamerabevakning.

 

– I lagstiftningen finns ett undantag som gör att privatpersoner som vill kamerabevaka inte behöver följa dataskyddsreglerna. Men, för att undantaget ska gälla måste kameran vara riktad så att den enbart övervakar den egna tomten, säger Nils Henckel som är jurist på Datainspektionen och som deltagit i en granskning som myndigheten har gjort av grannbevakning.

Klagomål från grannar
I Datainspektionens uppdrag ingår det att kontrollera att personer som använder bevakningskameror följer reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Eftersom Datainspektionen gjort bedömningen att kameraövervakning gör det möjligt att ”ingående bevaka personer på ett integritetskänsligt sätt” utförde Datainspektionen därför en granskning av ett antal ärenden som rörde grannbevakning.

Bakgrunden till granskningen var att Datainspektionen tagit emot klagomål från grannar som anser att de är olagligt kamerabevakade av andra grannar.

Lagligt att filma egen tomt men inte grannens
Idag publicerades resultaten av granskningen.

Av de ungefär tio ärendena bedömdes kamerabevakningen i vissa av fall vara laglig eftersom kameran enbart filmat den egna tomten.

I andra fall filmade dock kameran även grannars tomter eller allmän plats, och då bedömdes övervakningen vara olaglig.

– Alla privatpersoner som vill kamerabevaka sin fastighet måste säkerställa att kameran enbart täcker den egna tomten och inte bevakar grannar eller allmänna platser.

Även attrapper bör undvikas
Om Datainspektionen har märkt att en bevakning skett på ett olagligt sätt har kameran tagits ner eller dess position ändrats så att bevakningen inte längre strider mot dataskyddsförordningen.

I vissa fall har det enligt Datainspektionen inte ens rört sig om riktiga bevakningskameror utan endast attrapper, som inte omfattas av dataskyddsförordningen.

– Men den som monterar attrapper bör ändå se till att dessa är riktade enbart mot den egna tomten för att undvika missförstånd som kan leda till osämja och anmälningar till Datainspektionen, säger Nils Henckel.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt