Skip to content

Biträdande jurist inte lämplig som advokat enligt HD - hotade motpart med jävsanmälan

Foto: DJ

En biträdande jurist, som sedan knappt fyra år tillbaka är anställd vid en advokatfirma, ska inte beviljas inträde i Advokatsamfundet, konstaterar Högsta domstolen, HD.

 

Samfundet, som ursprungligen avslagit ansökan, har ansett att juristens lämplighetsutredning har varit "något svag", med totalt 16 positiva yttranden från advokater - där ungefär hälften i princip saknar motivering.

Det stora problemet i juristens fall är dock vissa uttalat negativa yttranden från kollegor.

Delvis godtagbara förklaringar
Juristen har delvis lämnat godtagbara förklaringar till sitt agerande, men det kvarstår en händelse under försommaren 2017 som enligt samfundet är "mer besvärande".

Juristen ska här ha uppmanat motpartsombuden att acceptera ett förlikningsbud alternativt avträda som ombud, eller annars riskera en jävsanmälan till samfundets disciplinnämnd.

Funnits tid för eftertanke
Samfundet har särskilt pekat på att det av juristens egna uppgifter framgår att det funnits tid till eftertanke och har handlat om "ett noga övervägt agerande" - i syfte att "få bort en av advokaterna som motpartsombud och få denne ersatt av någon som var enklare att förhandla med".

HD betonar också att agerandet ligger relativt nära i tiden och att det har handlat om ett övervägt agerande från juristens sida. Det krävs dessutom mycket för att ändra ett enhälligt beslut från samfundet i ett intagningsärende.

Överklagande avslås
Samfundets beslut i lämplighetsfrågan bör enligt HD endast frångås "om utredningen visar att de anmärkningar som samfundets beslut har grundats på inte har den omfattning eller styrka som samfundet utgått från, eller om det annars står klart att anmärkningarna inte kan tillmätas den betydelse som har skett vid samfundets prövning, eller om något annat särskilt förhållande föranleder en annan bedömning än samfundets".

HD anser inte att det som har förekommit i domstolen föranleder någon annan bedömning än den som samfundet tidigare gjort.

Juristens överklagande avslås därför och han beviljas alltså inte inträde i samfundet denna gång.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt