Skip to content

Antalet obduktioner ökar - högsta siffran på 25 år - nu slår Rättsmedicinalverket larm

Foto: RMV

Antalet rättspsykiatriska utredningar och antalet obduktioner ökar kraftigt, och nu slår Rättsmedicinalverket larm. - Vad gäller rättspsykiatriska undersökningar har vi nått kapacitetstaket, säger generaldirektör Lars Werkström.

 

Det är i Rättsmedicinalverkets, RMV:s, årsredovning som de nya siffrorna presenteras. Antalet genomförda obduktioner har ökat med sex procent, från 5454 till 5784 - den högsta siffran på 25 år. 

RPU:er ökar
Också antalet rättspsykiatriska utredningar ökar, men hela 16 procent, från 448 till 521 ärenden.

– Det är mycket stora ökningar och det innebär en stor utmaning för oss att kunna säkerställa vår del i rättskedjan. Vad gäller rättspsykiatriska undersökningar har vi nått kapacitetstaket, säger generaldirektör Lars Werkström.

Fler fall polisanmäls
Som förklaring till det ökade antalet obduktioner uppger RMV att altt fler dödsfall polisanmäls av läkare, till exempel när den avlidne inte haft någon sjukdom som förklarar dödsfallet eller när dödsfallet är onaturligt, vid till exempel trafikolyckor eller självmord.

– Om ökningen är kopplat till en generell ökning av antalet individer som avlider eller om det beror på en ökad anmälningsbenägenhet är svårt att svara på. Vi kan konstatera att det tycks finnas en större andel fall där läkaren som konstaterar dödsfallet, finner att det är oklart varför de dog, säger Elias Palm, avdelningschef vid den rättsmedicinska avdelningen på RMV.

Mer komplexa ärenden
Vad gäller ökningen av rättspsykiatriska utredningar är den "oklar" enligt RMV. 

- Men om vi lägger samman att domstolarna förväntar ett ökat antal brottmål som går till åtal, att fler är häktade och att tillgången till rättspsykiatrisk vård har minskat så ger det en bild av orsakerna till ökningen.

- Tyvärr finns det en risk att det minskande antalet slutenvårdsplatser inom allmänpsykiatrin nu gör att fler av dessa personer med psykisk ohälsa, beteendestörningar och substansmissbruk, mindre ofta blir aktuella för slutenvård och istället hamnar inom rättspsykiatrin. Det kan vara en av orsakerna till att vi får fler och mer komplexa ärenden hos oss, säger Eva-Lo Ighe, avdelningschef rättspsykiatri på RMV.

"Ansträngt budgetläge"
Generaldriektör Lars Werkström hissar nu en varningsflagga. 

- Vi har nu ett mycket ansträngt budgetläge. För att kunna möta Polismyndighetens, Åklagarmyndighetens och domstolarnas förmodade ökade behov av expertutlåtanden från Rättsmedicinalverket och minska risken för att myndigheten skulle komma att utgöra en flaskhals i rättsprocessen, är det viktigt att även Rättsmedicinalverkets resurser anpassas därefter, säger han.

  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt