Skip to content

Kvinna vägrades besöka sin demente make - "intrång i rätten till familjeliv"

Foto: Pontus Lundahl/TT

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar Omsorgs- och socialnämnden i Lidingö kommun för ett beslut om vistelseförbud för en maka till en person som bodde på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden. Enligt JO hade beslutet inget stöd i någon delegationsordning och utgjorde en begränsning av nyttjanderätten till hyresrätten och ett intrång i rätten till familjeliv enligt Europa-konventionen.

 

 

Bakgrunden till fallet var att en maka till en boende på ett vård- och omsorgsboende meddelade ett beslut som innebar att hon inte fick vistas i sin makes bostad eller i övriga lokaler där maken hade rätt att vistas.

Maken, som led av en demenssjukdom, hyrde bostaden genom ett hyreskontrakt med Lidingö kommun.

Anledningen till vistelseförbudet, som inte var tidsbegränsat, var att nämnden ansåg att makan utgjorde ett ”allvarligt arbetsmiljöproblem” och betedde sig aggressivt.

Ingen rätt att fatta beslut och inget lagstöd
Enligt JO hade beslutet om vistelseförbud inte haft stöd i någon delegationsordning. Den enhetschef och den verksamhetschef som fattade beslutet var därför inte behöriga att fatta beslutet.

Enligt JO finns det inte heller någon bestämmelse i lag som ger en socialnämnd rätt möjlighet att begränsa rätten för en anhörig till en boende på ett vård- och omsorgsboende för äldre att besöka den boende, eller för att begränsa den boendes möjlighet att ta emot ett besök.

Intrång i rätten till familjeliv
I JO:s uttalande framgår att nämndens beslut utgjorde dels en begränsning i makens nyttjanderätt till sin hyresrätt, dels ett intrång i makans rätt till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen.

JO riktar kritik mot nämnden för att den utan rättsligt stöd fattade ett beslut som innebar att makens nyttjanderätt till hyresrätten begränsades, och för att beslutet om vistelseförbud omfattade makens bostad och tillhörande gemensamhetsutrymmen.

JO kritiserar också att beslutet inte fattades av behöriga tjänstemän och inte tidsbegränsades.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

 

 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt