Skip to content

96-årig kvinna som ramlat viktigare än felparkering - "P-bot" undanröjs till följd av nöd

Foto: Gorm Kallestad/TT och Janerik Henriksson/TT

Polismyndigheten ansåg inte att det var en nöd-situation när mannen tvingades att felparkera för att kunna hjälpa sin 96-åriga svärmor som hade fallit och blivit liggande på golvet. Tingsrätten anser dock att kvinnans hälsa väger tyngre än felparkeringen. "P-boten undanröjs därför till följd av nödrätten.  

 

Bakgrunden till felparkeringsavgiften - ”P-boten” - var att mannen fick ett telefonsamtal från sin 96-åriga svärmor. Hon var förvirrad och förtvivlad och talade osammanhängande och till slut förstod mannen att hon hade fallit och låg på golvet.

Svärmodern hade flera gånger tryckt på sitt trygghetslarm utan att få någon hjälp och mannen och hans tog då bilen och körde själva till svärmodern.

Parkerade på stoppförbud
När de kom till adressen var samtliga parkeringsplatser upptagna och de parkerade därför till slut på en sträcka med stoppförbud.

De hjälpte den 96-åriga kvinnan upp från golvet och när de sedan kom ut på gatan hade mannen fått en ”P-bot” på 1 100 kronor.

Mannen överklagade till Polismyndigheten och åberopade nödrätten - alltså att felparkeringen skulle anses vara ursäktlig med tanke på situationen.

"Inte nöd"
Polisens avslog dock mannens överklagande och skrev i sitt beslut att P-böter endast  i undantagsfall kan undanröjas om det inte handlar om rena ”laglighetsprövningar”. Polismyndigheten skrev också:

”Polismyndigheten bedömer att omständigheterna vid det aktuella tillfället inte är att anse som nöd.”

Mannen överklagade beslutet till Stockholms tingsrätt och pekade på att det av humanistiska skäl skulle vara "direkt stötande" om en felparkering skulle väga tyngre än en 96-årig kvinna som kunde ligga skadad på golvet.

Tidigare avgörande från HD
Tingsrätten hänvisar till ett tidigare avgörande från Högsta domstolen om att brottsbalkens bestämmelse om nöd kan ”tillämpas analogt” i parkeringsärenden: Tingsrätten skriver:

”Nöd föreligger enligt bestämmelsen när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse.”

”Med hänsyn till vad som framkommit om telefonsamtalet från X (mannens) svärmor anser tingsrätten att X hade starka skäl att befara att hennes hälsa var allvarligt hotad.”

Kvinnans hälsa viktigare
Tingsrätten konstaterar att mannens parkering inte varade längre än vad som krävdes för att kunna undersöka svärmoderns hälsa och hjälpa henne. Tingsrätten skriver:

”Tingsrätten anser att intresset av svärmoderns hälsa vid sådana förhållanden måste anses väga tyngre än det intresseintrång som parkeringsöverträdelsen innebar.”

Tingsrätten undanröjer därmed betalningsansvaret för ”P-boten”. Domen har vunnit laga kraft.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt