Skip to content

100 000 kronor i sanktionsavgift står fast - 84 miljoner kronor inte "mindre räknefel"

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ett bolag i Life Science-sektorn ska betala 100 000 kronor i sanktionsavgift, i enlighet med ett beslut från Finansinspektionen, FI. Det står klart sedan Kammarrätten i Stockholm beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet.

 

Bolaget hade i ett prospekt avseende upptagande till handel på Nasdaq Stockholm angett att dess nettoskuldsättning var 42 miljoner kronor - istället för rätteligen -42 miljoner (minus 42 miljoner), och underlåtit att ansöka om godkännande av tillägg till prospektet hos FI.

"Stav- eller räknefel"
Bolaget menar att det är fråga om ett stav- eller räknefel som är undantaget från skyldigheten att upprätta tillägg.

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade dock att räknefelet "skett i två led" och skillnaden mellan det faktiska beloppet och det som angetts i prospektet avsett ett betydande belopp - 84 miljoner kronor.

Med hänsyn till detta hade felet kunnat påverka bedömningen av bolagets aktier, och bolaget har därmed varit skyldigt att ansöka om godkännande av tilläggsprospekt.

Inte prövningstillstånd
Eftersom bolaget underlåtit att göra detta hade FI fog för sitt beslut, konstaterade förvaltningsrätten - och överklagandet avslogs därför.

Bolaget överklagade på nytt, men i och med att kammarrätten alltså beslutar att inte meddela prövningstillstånd står förvaltningsrättens avgörande fast.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt