Skip to content

"Utåtagerande" beteende i skolan inte skäl mot växelvis boende - pappa vinner i hovrätten

Foto: Mikko Lehtimäki / TT

Tingsrätten ansåg att den sjuårige pojkens "utåtagerande beteende" i skolan kunde förvärras om hans boendesituation förändrades och ansåg att han fortsatt skulle ha sitt stadigvarande boende hos mamman. Hovrätten ansåg å andra sidan att skolsituationen inte förbättrats trots att pojken bott kvar hos mamman och beslutade därför att det var förenligt med pojkens bästa med ett växelvis boende. 

 

Pojken har sedan föräldrarnas separation 2015 haft sitt stadigvarande boende hos sin mamma.

Under 2016 arbetade föräldrarna fram en upptrappning där pojken fick rätt till umgänge med sin pappa under vissa angivna dagar i veckan.

Pappan yrkade på växelvis boende
I oktober 2017 yrkade pappan vid Östersunds tingsrätt om att pojken skulle förordnas bo växelvis varannan vecka hos båda föräldrarna.

Han yrkade även på umgänge med pojken under bland annat varannan jul och nyår samt vartannat sportlov och påsklov.

Pojkens mamma medgav sistnämnda umgängesformen, men yrkade på att pojken skulle ha kvar sitt stadigvarande boende hos henne.

"Handlar inte om milimeterrättvisa"
Tingsrätten påpekade inledningsvis att det är barnets bästa som är avgörande i alla beslut om boende och umgänge, där avseende särskilt ska fästas vid risken att barnet far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Enligt tingsrätten handlar det därför inte om att ”skapa millimeterrättvisa mellan föräldrarna”.

Tingsrätten ansåg att det av utredningen framgick att pojken trivs bra hos båda föräldrarna, att det är väl ordnat för honom hos respektive samt att de bor nära varandra vilket gör att pojken inte behöver byta skola eller avstå andra aktiviteter vid ett växelvis boende.

Fick bo kvar hos mamman
Som skäl mot växelvis boende beaktade tingsrätten dock bland annat att pojken nyligen visat ett "utåtagerande beteende" i skolan där han nyss börjat, och det ansågs föreligga risk att detta beteende skulle förvärras om även hans boendesituation ändras.

Tingsrätten beslutade därför att pojken skulle ha kvar sitt stadigvarande boende hos mamman.

Hovrätten går på pappans linje
Hovrätten för Nedre Norrland konstaterar nu att det inte framkommit att pojkens skolsituation har förbättrats trots att pojken efter tingsrättens dom haft sitt stadigvarande boende hos mamman.

Hovrätten bedömer därmed inte att pojken skulle riskera att fara illa av ett växelvis boende – och ett sådant anses därmed förenligt med barnets bästa.

Hovrätten beslutar därför om växelvis boende för pojken, och ändrar tingsrättens dom i det avseendet.

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt