Skip to content

Uppsalaforskare får flerårigt anslag - ska undersöka hur arbetstagare drabbas av olika skattesystem

Uppsala universitet. Foto: TT

Katia Cejie, professor i finansrätt vid juridiska fakulteten i Uppsala, har tilldelats ett flerårigt forskningsanslag från Torsten Söderbergs Stiftelse för ett forskningsprojekt som rör inkomstskatter och socialavgifter i gränsöverskridande situationer.

 

Syftet med forskningsprojektet är att bidra till en ökad förutsebarhet kring hur en arbetstagare påverkas av skatter och avgifter vid en flytt för att jobba utomlands. 

Detta mot bakgrund av att en bristande förutsebarhet kan leda till hämmad rörlighet och därmed minskad ekonomisk tillväxt. 

Inom ramen för forskningsprojektet ska Katjia Ceije därför kartlägga hur arbetstagare som rör sig över landsgränser kan drabbas av, eller utnyttja, det faktum att skatter och avgifter tas ut på olika sätt och med olika syften.

Hon ska dessutom föreslå och analysera lösningar för hur dessa problem kan hanteras på ett nationellt och internationellt plan samt bygga upp ett internationellt forskarnätverk kring dessa frågor.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt