Skip to content

Typiske mutbrottslingen en 50-årig man i privat sektor - byggbranschen hårdast drabbad

Foto: Anders Wiklund/TT

Antalet mutbrottsdomar var något färre under förra året än under 2017. Samtidigt åtalades nästan lika många personer och dubbelt så många för grovt mutbrott under förra året. Det visar Institutet mot mutors årsrapport för 2018 som presenterades igår. 

 

- Den typiske mutbrottslingen 2018 var en 50-årig man inom privat sektor. De vanligaste mutorna utgjordes av pengar, följt av nöjesresor, sakgåvor och rabatter samt renoveringar, säger IMM:s generalsekreterare Natali Phalén.

Byggbranschen särskilt riskutsatt sektor
Bland de elva sektorer där mutbrottsdomar meddelades förra året sticker bygg- och anläggningsbranschen ut med 36 procent av den totala andelen mål rörande mutbrott under förra året.

Natali Phalén tror dock inte att personer inom bygg- och anläggningsbranschen är mer mutbara än de som jobbar inom andra branscher.

- Att bygg och anläggning sticker ut i statistiken betyder nödvändigtvis inte att det sker fler mutbrott i just den sektorn, utan kan snarare vara en indikator på att man i sektorn har en ökad medvetenhet och benägenhet att anmäla misstänkta oegentligheter, säger hon. 

- Samtidigt är bygg- och anläggningsbranschen särskilt riskutsatt ur korruptionshänseende, bland annat mot bakgrund av de stora projekt som genomförs i sektorn och som omsätter mycket pengar samt de många gränsytorna mot offentlig sektor.

Ännu ingen dömd för vårdslös finansiering
En trend som hållit i sig sedan brottet vårdslös finansiering av mutbrott infördes år 2012 är att inga domar har meddelats avseende brottet.

Eneklt förklarat innebär bestämmelsen att näringsidkare måste vara försiktiga med att lämna pengar eller andra tillgångar till sina ombud, agenter, samarbetspartners eller andra representanter så att medlen inte används till mutor.

- Brottet markerar vikten av att företag arbetar proaktivt och riskbaserat för att säkerställa system som motverkar mutbrott begångna genom mellanhänder.

- Svenska företag verkar också på svårt korruptionsutsatta marknader, som ställer höga krav i det avseendet. Här behövs vägledande domar för vad som i praktiken krävs för att inte anses vårdslös, säger Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt