Skip to content

Tingsrätten dömde för våldsbrott utanför åklagarens yrkanden - hovrätten friar helt

Foto: Johan Nilsson/TT

När tingsrätten friade mannen från att ha försökt mörda den andra mannen med kniv dömdes han i stället för att ha misshandlat honom med knyt-nävarna - någonting som låg utanför åklagarens yrkanden. Hovrätten river nu upp misshandels-domen men eftersom den friade inte hade över-klagat skadeståndet ska han ändå betala 10 000 kronor.

 

Den 28-årige mannen åtalades vid Göteborgs tingsrätt för försök till mord enligt följande gärningsbeskrivning:

"X (den tilltalade) har försökt döda MÄ (den knivhuggne mannen) genom att sticka honom med kniv tre gånger i bröstkorgen, vilket orsakat svår kroppsskada med smärta, blödning, en punkterad lunga och skada på mjälten som följd... Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eftersom livshotande skada uppkommit av de tre knivsticken."

Den knivhuggne mannen begärde också skadestånd på 157 000 kronor.

Ville inte avslöja namnen
Knivhuggningen hade skett i samband med ett bråk med tre andra personer utomhus. Mannen ville av rädsla inte avslöja namnet på de andra personerna men medgav att han visste vilka de var.

Den åtalade 28-åringen nekade till brott och hävdade att han inte hade befunnit sig på platsen. Tingsrätten konstaterade också att "det vapen/redskap som använts - med största sannolikhet en kniv - aldrig har påträffats" och att den knivhuggen mannens flickvän är det enda av de förhörda vittnena som de facto hade befunnit sig på platsen och inte bara sett händelsen på avstånd.

Tingsrätten slog fast att den 28-årige mannen kunde knytas till platsen genom bland annat en cigarettfimp. Den knivhuggne mannens flickvän bekräftade dessutom att 28-åringen var en av de tre andra personer som dök upp på platsen.

Slag utdelades
Flickvännen uppgav dock att hon endast hade sett 28-åringen utdela fem-sex slag och att en annan av männen i "det anslutande sällskapet" också hade utdelat slag. Hon hade alltså inte sett vem som höll i kniven.

Tingsrätten skrev sina domskäl:

"Slutsatsen blir därför att mot X (den tilltalades) förnekande av att ha gjort sig skyldig till knivattacken kan det inte anses styrkt att han är gärningsmannen bakom just denna. Emellertid får det anses utrett att X utan anledning gett sig på MÄ (den knivhuggne mannen) och misshandlat denne."

Dömdes för misshandel
Mannen dömdes därför i stället för misshandel, någonting som åklagaren inte hade yrkat på, till fyra månaders fängelse och 10 000 kronor i skadestånd.

Åklagaren överklagade till Hovrätten för Västra Sverige som dock gör samma bedömning som tingsrätten när det gäller åtalet för mordförsök.

Inget alternativyrkande
På direkt fråga från hovrätten svarade åklagaren att han inte hade något alternativyrkande till åtalet om mordförsök.

Hovrätten skriver:

"Vid en sammantagen bedömning anser hovrätten att den bevisning som har lagts fram av åklagaren inte är tillräcklig för att beviskravet ska vara uppfyllt. Det är således inte styrkt att X har försökt att döda MÄ genom att sticka honom med kniv på sätt åklagaren påstått. Något alternativyrkande har inte framställts av åklagaren och åtalet ska därför ogillas."

Ska betala skadestånd ändå
Hovrätten river därmed upp tingsrättens dom om misshandel och friar alltså 28-åringen helt.

Eftersom den dömde mannen inte hade överklagat tingsrättens dom när det gällde skadeståndet ska han dock ändå betala 10 000 kronor i skadestånd till den skadade mannen.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Stefan Lundkvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt