Skip to content

Skuldberget hos Kronofogden fortsätter öka - men antalet skuldsatta det lägsta på 27 år

Foto: Henrik Holmberg/TT

Den sammanlagda skulden hos Kronofogden fortsätter att öka och alltfler får sin första skuld hos myndigheten. Samtidigt minskar antalet personer som har skulder hos kronofogden för tredje året i rad - och inte sedan år 1991 har antalet skuldsatta varit så lågt. Det visar statistik från Kronofogden.

 

- Minskningen hänger samman med högkonjunkturen, ränteläget och den låga arbetslösheten. Men den beror också på att vi beviljade historiskt många skuldsaneringar förra året, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.

Vid årsskiftet fanns 413 912 personer registrerade hos myndigheten, en minskning med 3 781 personer sedan förra året och den lägsta siffran på 27 år.

Ingen minskning i Stockholm
Minskningen av antalet skuldsatta sker i samtliga län förutom Gotland och Stockholm - och i 212 av 290 kommuner. 

I fyra kommuner ligger antalet skuldsatta kvar på samma antal som förra året och i 74 kommuner ökar antalet.

Högst andel skuldsatta kommuninvånare har Ljusnarsberg i Örebro län med 9,6 procent, lägst andel har Lomma i Skåne län med 1 procent.

Ökar bland de redan skuldsatta
Samtidigt som antalet skuldsatta personer fortsätter att minska ökar den sammanlagda skulden i landet - från 78,7 miljarder kronor 2017 till 81,5 miljarder kronor under förra året. 

Enligt Kronofogdens analys är ett bidragande skäl till detta att några få personer har fått väldigt stora skulder under året.

- Tendensen är dock tydlig. De som redan har skulder har svårt att betala sina löpande räkningar, och när de inte kan betala så växer skulderna kontinuerligt på grund av räntan, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

- Ju längre tid man lever med skulder, desto svårare blir det att ta sig ur situationen. För de mest skuldsatta finns ofta bara en möjlig utväg: att ansöka om skuldsanering.

Män mer skuldsatta än kvinnor
Trenden med fler skuldsatta män än kvinnor håller i sig. Av de skuldsatta som är folkbokförda i Sverige så är 38 procent kvinnor och 62 procent män.

Den största skillnaden på länsnivå finns i Stockholm, där förhållandet är 35 procent kvinnor och 65 procent män. Den minsta skillnaden finns i Värmland, där relationen är 42–58.

- Skillnaderna har funnits länge och bygger på hur strukturerna mellan kvinnor och män ser ut i samhället, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

- Män är till exempel kraftigt överrepresenterade när det gäller brottsrelaterade skulder, fordonsrelaterade skulder och skulder för underhållsstöd. Bland kvinnorna är skulder kopplade till näthandel och olika kreditgivare något vanligare, säger Johan Krantz.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt