Skip to content

Ska inte behöva vänta själv när maken parkerar bilen - 89-årig kvinna får rätt till parkeringstillstånd

Foto: Johan Nilsson/TT

Kvinnan nekades parkeringstillstånd för rörelse-hindrade som passagerare av fyra instanser, inklusive förvaltningsrätten, eftersom hon inte lyckats bevisa att hon inte klarade sig själv i väntan på skjuts. Nu river kammarrätten upp förvaltningsrättens dom eftersom man anser att "det saknas anledning att ifrågasätta att väntan skulle medföra sådana starka obehagskänslor som beskrivs i intyget". 

 

Under våren 2017 ansökte den då 87-åriga kvinnan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som passagerare.

Ansökan avslogs först av Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun, sedan hos Länsstyrelsen i Uppsala län och till sist och Transportstyrelsen.

Myndigheterna motiverade sina avslag med att utredningen inte gav stöd för att kvinnan, efter nödvändig assistans av föraren till målpunkten, har ett sådant tillsynsbehov att hon saknar förmåga att lämnas ensam.

Tillsynsbehovet inte tillräckligt starkt
Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala och åberopade bland annat ett medicinskt utlåtande där det framgick att hon lider av grav synnedsättning, att hon har svårt att orientera sig och att hon ständigt är i behov av en ledsagare.

Kvinnan gjorde också gällande att hon upplever kraftig oro och ängslan när hon lämnas på okänd plats och att hon därför inte kan lämnas ensam medan maken parkerar bilen.

Även förvaltningsrätten gjorde dock bedömningen att kvinnan inte hade sådana besvär att hon "inte sittande skulle ha förmåga att invänta föraren".

Överklagandet avslogs därför.

Kammarrätten ger kvinnan rätt
Kvinnan överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm som nu river upp förvaltningsrättens dom och  ger kvinnan rätt. 

Med hänsyn till arten och omfattningen av den nu 89-åriga kvinnans fysiska besvär saknas det enligt domstolen skäl att ifrågasätta att väntan på skjuts skulle medföra sådana starka obehagskänslor som hon har uppgett.

Mot den bakgrunden anser kammarrätten att kvinnan visat att hon är i behov av regelbunden hjälp utanför fordonet och att hon därför ska beviljas det sökta parkeringstillståndet.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt