Skip to content

Sekretesskyddade uppgifter till fel person gång på gång - allvarlig kritik mot Försäkringskassan

Foto: Johan Nilsson/TT

I maj förra året kontaktade en kvinna JO med en anmälan om att hon fått handlingar med känslig information skickade till sig från Försäkrings-kassan - handlingar som handlade om en annan person. Nu får Försäkringskassan allvarlig kritik av JO - igen.

 

Det är inte första gången JO ger Försäkringskassan allvarlig kritik. Under åren 2017 och 2018 har JO, i flera beslut, utdelat allvarlig kritik mot Försäkringskassan för ovarsam hantering av sekretesskyddade uppgifter.

I dessa beslut har JO bland annat uttalat att en tjänsteman som hanterar sekretesskänslig information också har ett personligt ansvar för att sekretessen upprätthålls.

Anmälningar fortsätter komma
Efter detta har, skriver JO, Försäkringskassan vidtagit en rad åtgärder för att förhindra sådana fel. Men anmältningar till JO om så kallade felskick har - trots det - fortsatt att komma in. 

Innehöll läkarutlåtande
Det nu aktuella ärendet handlar om två handläggare som skulle skicka ut varsitt brev till två personer i deras respektive sjukpenningsärende. Den ena personens brev innehöll ett läkarutlåtande och det andra en journalanteckning. 

Av misstag lades handlingarna i fel kuvert, och de två breven förväxlades.

"Det går inte att dra någon annan slutsats än att den felaktiga hanteringen beror på den mänskliga faktorn," skrev Försäkringskassan i sitt svar till JO. 

Särskilt allvarligt
JO skriver att man ser särskilt allvarligt på sådana här misstag "då utskick av handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter till fel person kan ge allvarliga konsekvenser för den drabbade.

De handlingar som Försäkringskassan hanterar innehåller ofta mycket känsliga uppgifter om den enskildes hälsotillstånd."

Justiteombudsmannen skriver att de vid "upprepade tillfällen" påtalat vikten av att de tjänstemän hos en myndighet som har förtroende att hantera sekretessbelagda uppgifter sköter sitt uppdrag med stor noggrannhet.

"Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för det inträffade."

"Ska följa utvecklingen"
- Jag har för avsikt att följa utvecklingen framöver. Jag förväntar mig att myndigheten, om det interna kvalitetsarbetet inte leder till att regler efterlevs, vidtar rättsliga åtgärder mot de handläggare som medvetet bryter mot dessa, skriver JO.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt