Skip to content

Sålde fyra bostadsrätter på två år - beskattas som näringsverksamhet

Foto: Hasse Holmberg/TT

Under två år sålde mannen fyra bostadsrätter som han hade renoverat. Han har inte lyckats bevisa att han verkligen haft för avsikt att bosätta sig där. Det slår kammarrätten fast och går därför på Skatte-verkets linje om att vinsterna ska beskattas som näringsverksamhet - och att mannen dessutom ska betala skattetillägg.

 

Skatteverket beslutade år 2016 att beskatta vinsterna från mannens fyra bostadsrättsförsäljningar som näringsverksamhet - och alltså inte som kapitalvinst.

Skatteverket beslutade dessutom att mannen skulle betala ett så kallat skattetillägg - en "straffavgift" - på 40 procent.

Gjorde om en till tre lägenheter
Enligt Skatteverket hade mannen under åren 2012–2014 köpt fyra bostadsrätter - varav en hade gjorts om till tre - och fram till år 2015 sålt dessa sex lägenheter. Samtliga lägenheter hade ägts under en kortare period och mannen hade gjort avdrag för förbättringsutgifter för alla bostadsrätter.

Skatteverket pekade på att lägenheterna med stor sannolikhet hade köpts i syfte att säljas med vinst, antalet försäljningar under den aktuella perioden och det faktum att mannen hade haft tillgång till flera bostadsrätter samtidigt. Enligt Skatteverket hade han därför verksamhet, vilket innefattade handel med bostadsrätter, i sådan omfattning och med varaktighet och vinstsyfte att den skulle betraktas som yrkesmässig.

"Privat syfte"
Genom att inte redovisa försäljningarna av de fyra bostadsrätter som sålts under två av åren som näringsverksamhet ansåg Skatteverket att han hade lämnat oriktiga uppgifter - någonting som ledde till att Skatteverket beslutade om skattetillägg.

Mannen överklagade beslutet och begärde att Förvaltningsrätten i Malmö skulle beskatta honom för kapitalvinst och upphäva besluten om skattetillägg. Enligt mannen hade samtliga lägenheter köpts i privat syfte.

Mannen hävdade att han och hans fru hade övervägt att skiljas och att han och en vän därför gemensamt köpt en bostad. Eftersom de ville bo i ett annat område sålde de lägenheten och köpte i stället en ny.

"Hittade tillbaka" till hustrun
Året därpå hittade han och hans hustru dock "tillbaka till varandra" och köpte en större lägenhet. Avsikten var att denna lägenhet skulle fungera som generationsboende men på grund av en infekterad tvist med föreningen kände han sig tvungen att sälja även denna. För att underlätta försäljningen gjordes lägenheten om till de tre ursprungslägenheter som den tidigare varit.

Förvaltningsrätten ansåg dock att det fanns flera omständigheter som "starkt talade för" att mannens avsikt inte hade varit att bosätta sig i eller använda lägenheterna för permanent boende - bland annat det faktum att samtliga bostäder renoverades för stora summor och kort tid därefter såldes med vinst.

Aldrig folkbokförd
Förvaltningsrätten konstaterade också att mannen hade ägt flera objekt samtidigt och hela tiden varit folkbokförd på en annan adress.

Förvaltningsrätten gick därför på Skatteverkets linje.

Mannen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som dock instämmer i förvaltningsrättens bedömningar.

Kammarrätten konstaterar att det är ostridigt att vare sig mannen eller någon närstående till honom har bott i någon av lägenheterna.

På Skatteverkets linje
Kammarrätten anser inte heller att mannen har lyckats bevisa att han eller någon närstående haft för avsikt att använda de aktuella bostadsrätterna för permanent boende.

Kammarrätten går därför på Skatteverkets linje och anser att mannen har bedrivit yrkesmässig handel med bostadsrätterna och att beskattning av vinsten ska ske i inkomstslaget näringsverksamhet.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Alt-texten
    Jenni Ståhl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt