Skip to content

Riksåklagaren förlorar i HD - åklagare får inte överklaga avslag om målsägandebiträde

Foto: Leif R Jansson/TT

Målsäganden i ett sexualbrottsärende begärde i tingsrätten ett målsägarbiträde, men fick nej. Åklagaren i målet överklagade till hovrätten, som avvisade överklagandet - eftersom de menade att åklagaren saknade rätt att överklaga. Efter att Riksåklagaren överklagat ger nu HD hovrätten rätt. 

 

Målsäganden i ett mål om sexuellt ofredande begärde vid Uppsala tingsrätt att ett målsägandebiträde skulle förordnas.

Tingsrätten gjorde dock bedömningen att det var uppenbart att målsäganden saknade behov av biträde och avslog därför begäran. Åklagaren överklagade men Svea hovrätt avvisade överklagandet.

Åklagaren saknar rätt
Hovrätten konstaterade att målsäganden själv kan överklaga, eftersom ett biträde på objektiva grunder kan sägas vara till förmån för målsäganden.

Åklagaren har däremot, i avsaknad av rättsligt intresse, ingen självständig rätt att överklaga motsvarande beslut, bedömde hovrätten.

Klargörande
Riksåklagaren, RÅ, har drivit frågan vidare för att få ett klargörande från högsta instans.

RÅ har hänvisat till motstridig tidigare praxis i frågan och även hänvisat till målsägandens ställning som svagare part i brottmålsprocessen.

Just denna ställning talar enligt RÅ ”med betydande styrka” för att även åklagaren ska kunna överklaga ett beslut att inte förordna målsägandebiträde, även om det saknas en uttrycklig bestämmelse om detta.

Avslår RÅ:s överklgande
Högsta domstolen, HD, går dock på samma linje som hovrätten och avslår RÅ:s överklagande.

Åklagaren har i och för sig en skyldighet att som förundersökningsledare anmäla behovet av målsägandebiträde till rätten – men detta innebär inte att anmälaren också blir part i målet.

Krävs starka skäl
I avsaknad av lagstöd krävs det enligt HD också starka skäl för att tillerkänna en företrädare för det allmänna klagorätt till förmån för den enskilde.

Att ha ett målsägandebiträde förordnat kan många gånger avlasta åklagaren och undanröja svårigheter i utredningen – men bestämmelserna om målsägandebiträde har inte detta syfte.

Kan ifrågasätta objektivitet
Åklagaren ska som förundersökningsledare bland annat se till att målsäganden underrättas om sina möjligheter att få biträde förordnat – men om åklagaren började ”agera ombud” för målsäganden skulle hans eller hennes objektivitet kunna ifrågasättas, menar HD.

Saknas starka skäl
Sammantaget saknas det också sådana starka skäl som krävs för att tillerkänna åklagaren klagorätt när det gäller beslut att inte förordna målsägandebiträde, anser domstolen.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt