Skip to content

Propaganda från främmande makt och extrema islamister - så ska myndigheterna stå emot hotet

Foto: TT och Thomas Winje Øijord/TT

Myndigheter måste lära sig att identifiera, förstå och möta så kallade påverkanskampanjer - i synnerhet från främmande makt islamistiska extremister. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lanserar nu en handbok som stöd för myndigheterna. 

 

- Målsättningen är att handboken ska stärka bevakningsansvariga myndigheter och andra berörda aktörers medvetenhet, kunskap och förmåga genom att på ett lättillgängligt, visuellt och praktiskt sätt presentera kunskap och metoder om hur informationspåverkan kan identifieras och mötas, säger Mikael Tofvesson, biträdande chef för den operativa avdelningen på MSB.

Främmande makt
Bakgrunden till handboken är ett uppdrag som MSB har fått från regeringen att identifiera, möta och sprida kunskap om just informationspåverkan. 

Enligt MSB har myndighetens arbete fokuserats på påverkan från främmande makt och från islamistiska extremister - särskilt från den så kallade Islamiska statens propaganda.

Försämrat omvärldsläge
Enligt MSB har det försämrade omvärldsläget och de allt mer sofistikerade påverkanskampanjerna aktualiserat behovet av att öka myndigheters kunskap om informationspåverkan. 

MSB skriver att informationspåverkan kan ”utnyttja samhällets sårbarheter och utmana samhällets funktionalitet, grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter och ytterst liv och hälsa”.  

Handbok i tre delar
Handboken består av tre delar, där den första delen syftar till att öka medvetenheten om informationspåverkan.

Den andra delen ska underlätta identifiering av informationspåverkan, och den tredje delen ger handledning i att möta påverkan och bedriva förebyggande arbete.

Forskningen som ligger till grund för handboken har tagits fram av Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet på uppdrag av MSB, och utgår från en sammanställning av forskning från olika länder.

Enligt MSB kommer handboken inom kort även att ges ut i en ny version på engelska, och under vårenplanerar myndighetenatt utbilda personal vid de bevakningsansvariga myndigheterna i användandet av handboken. 

 

Detta är informationspåverkan

MSB definierar informationspåverkan som: "Aktiviteter som genomförs av främmande makt, eller antagonistiska aktörer, i syfte att påverka olika målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande. Informationspåverkan utnyttjar samhällets sårbarhet och kan utmana befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter eller andra nationella intressen." 

 

Ladda ner MSB:s handbok här.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt