Skip to content

"Oklarheter och onödiga överlappningar" - kritik mot styrningen av de två högskolemyndigheterna

Universitetshuset, Lunds universitet. Foto: Emil Langvad/TT

Skapandet av två nya högskolemyndigheter har i stort sett gett den förväntade effekten. Men regeringens styrning av de nya myndigheterna måste samordnas i bättre utsträckning för att nå en optimal nivå. Det anser Riksrevisionen som granskat effekterna av reformen.

 

- Granskningen visar att det finns en del oklarheter och onödiga överlappningar när det gäller gränsdragningen mellan UHR:s och UKÄ:s uppdrag vilket kan skapa merarbete, säger Sara Monaco, projektledare för granskningen.

År 2012 beslutade regeringen att lägga ner myndigheterna Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Två nya myndigheter för ökad kvalité
Arbetsuppgifterna fördelades istället på de två nya myndigheterna Universitets- och högskolerådet (UHR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som inrättades 1 januari 2013.

Syftet var bland annat att skapa en tydlig fördelning när det gäller kvalitetssäkring och tillsyn å ena sidan och service och främjande å andra sidan, samt att öka bredden i analyser på området.

Blandade resultat
Riksrevisionens granskning visar bland annat den nuvarande myndighetsstrukturen fungerar i huvudsak tillfredsställande samt att åtskillnaden mellan tillsyn och service från myndigheternas sida är tydlig. 

Överlag uppges dessutom lärosätena vara nöjda med högskolemyndigheternas arbete samtidigt som regeringen har fått tillgång till breddad analyskapacitet tack vare reformen. 

Däremot har, enligt Riksrevisionen, de samordningsvinster som eftersträvades endast delvis förverkligats.

Effektiv styrning måste säkras
Mot bakgrund av granskningens resultat rekommenderar Riksrevisionen Regeringskansliet att överväga framtida gemensamma dialoger med UHR och UKÄ för att säkerställa en sammanhållen analys och skapa förutsättningar för en mer effektiv styrning.

Dessutom föreslås ett införande av ömsesidig representation i UHR:s styrelse och UKÄ:s insynsråd för att på så sätt stärkt och formaliserad samordning.

- Vår bild är att ett helhetsperspektiv på högskoleområdet skulle främjas av att UHR och UKÄ i högre grad ses som en sammanhållen verksamhet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt