Skip to content

Ny guide från DO om aktiva åtgärder – ska hjälpa arbetsgivare att förebygga diskriminering

Foto: Isabell Höjman/TT

Diskrimineringsombudsmannen (DO) lanserar nu en ny digital guide till stöd för arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskrimi-nering. Guiden ska ge arbetsgivare vägledning i hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till, och en inblick i de olika områden som omfattas av diskrimineringslagen.

 

- DO:s nya guide är en bra ingång för att börja diskutera vad aktiva åtgärder handlar om och för att komma fram till vad arbetsgivare behöver göra på arbetsplatsen, steg för steg, säger Eva Nikell projektledare för guiden.

- Vår förhoppning är att chefer med personalansvar, hr-ansvariga och fackliga representanter eller andra som arbetar med frågor som rör aktiva åtgärder kommer använda guiden i sitt arbete. Det kan göras enskilt eller av en grupp som vill ha stöd i sin diskussion om arbetet med aktiva åtgärder, säger Eva Nikell.

Arbetsgivare har efterfrågat vägledning
I januari 2017 skärptes reglerna om aktiva åtgärder i diskimineringslagen.

Därefter har arbetsgivare signalerat att de behöver mer kunskap om aktiva åtgärder enligt DO, och efterfrågat vägledning i arbetet med aktiva åtgärder på arbetsplatserna.

Dåligt genomslag efter lagändring
Enligt en tidigare undersökning från DO kände över 60 procent av arbetsgivarna inte till någon av de nya bestämmelserna i lagen, och endast en av fyra arbetsgivare uppgav att lagändringen hade lett till ett förändrat arbetssätt.

Undersöka och analysera risker för diskriminering
Enligt DO ska arbetet med aktiva åtgärder utgå från de lokala förhållandena på arbetsplatsen.

Arbetet ska bestå av att ”undersöka och analysera vilka risker för diskriminering och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter som kan finnas i verksamheten, för att kunna vidta de åtgärder som behövs”.

Guiden om aktiva åtgärder är öppen för alla och kommer under 2019 att kompletteras med fler tips och exempel.

 

Läs hela guiden här

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt