Skip to content

Nästan hälften av de aktiva inom byggbranschen tror att karteller förekommer - ny enkät från KKV

Foto: Ingvar Karmhed/TT

Nästan hälften av de som är verksamma inom byggbranschen tror att det finns karteller inom den egna branschen och sju av tio tror att det förekommer korruption. Det visar en ny enkät som Konkurrensverket genomfört.

 

Konkurrensverket har genomfört två enkäter för att undersöka uppfattningen om förekomsten av konkurrensbegränsande samarbeten.

Nästan hälften tror att karteller existerar
Den ena enkäten riktade sig till byggbranschen där 49 procent uppgav att de tror att det finns karteller inom den egna branschen och 22 procent av de som tror att karteller finns är av uppfattningen att de förekommer ofta eller alltid. 

Bara 11 procent känner dock till att den som är med i en otillåten kartell har möjligheten att erkänna och på så sätt slippa påföljd.

Av de tillfrågade tror 71 procent att det förekommer korruption och 29 procent av dem tror att korruption förekommer ofta eller alltid.

Tre av tio ser komkurrensbegräsande samarbeten
Den andra enkäten riktade sig till upphandlare. Den visar att tre av tio av de som svarat har sett tecken på konkurrensbegränsande samarbeten.

Bygg och entreprenadupphandlingar är, enligt Konkurrensverket, den bransch där det oftast framkommer tecken på konkurrensbegränsande verksamhet.

Enkäterna ger sammantaget en bild av att både leverantörer och upphandlare tror att det finns osund konkurrens inom byggbranschen.

Resultatet av enkäterna kommer att användas i Konkurrensverkets förebyggande arbete och för att skapa kunskap om konkurrenssituationen på upphandlingsmarknader.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt