Skip to content

"Modern och jämlik vård" - nya lagen ska garantera alla effektiva läkemedel

Foto: Janerik Henriksson/TT

Det nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel har setts över med syfte att förbättra möjligheterna att bedriva en "modern hälso- och sjukvård". Den särskilde utredaren Toivo Heinsoo överlämnade nyligen sitt slutbetänkande till socialminister Annika Strand-häll (S).

 

- Utredningens förslag siktar på att garantera svensk hälso- och sjukvård effektiva läkemedel. Syftet är att ge patienter modern och jämlik vård, säger utredaren Toivo Heinsoo.

Ett av förslagen i utredningen, som tillsattes år 2016, är att dagens riktade statsbidrag för läkemedelsförmånerna istället ska föras över till det generella statsbidraget.

Inte dela mellan stat och landsting
Enligt förslaget ska landstingen även få behålla all återbetalning från avtal med läkemedelsbolag, istället för att dela återbetalningen mellan stat och landsting.

Syftet är att skapa incitament för landstingen att effektivisera sin läkemedelsanvändning, få kontroll över sina upphandlingar och söka bästa möjliga prissättning, och skapa kostnadskontroll för staten.

Nya läkemedelsomåden

I utredningen föreslås bland annat ett särskilt statsbidrag för att stötta användningen inom vissa nya läkemedelsområden, exempelvis cell- och genterapier.

Enligt utredningen ska detta ske genom överenskommelse mellan staten och landstingen. Utredningen öppnar även upp för att avtal mellan landsting och företag ska gälla nationellt och inte avgränsas till enskilda landsting i syfte att inte bidra till ojämlika förutsättningar över landet.

Jämlikhet och ökad omprövningsverksamhet
Enligt utredningen bör statens styrning av läkemedelsanvändningen bli mer övergripande. Utredningen föreslår därför att Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska ges nya uppföljningsuppdrag i syfte att ge staten bättre möjligheter att styra mot en mer jämlik och samhällsekonomiskt effektiv läkemedelsanvändning.

Det föreslås att Läkemedelsverket ska ta fram rapporter om alla nya produkter för att säkerställa producentoberoende information.

Utredningen uppmärksammar även behovet av en utökad omprövningsverksamhet hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och landstingen och en utvecklad solidarisk finansiering.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt