Skip to content

Minskad budget och personal - men Migrationsverket nådde målet med 350 000 ärenden

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Migrationsverket fattade under förra året beslut i 350 000 ärenden, vilket innebär att målen för året har nåtts - trots minskad budget och decimerad personalstyrka. Det visar siffror från myndighetens senaste redovisning. 

 

- Vi har under året kortat köerna när det gäller arbetstillstånd, asyl, studerande- och anknytningsärenden, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Samtidigt som köerna minskat för arbetstillståndsärendena har antalet förstagångsansökningar ökat från 38 400 under 2017 till 49 100 under förra året. 

Kraftigt minskad budget
Migrationsverkets budget minskades under förra året med 800 miljoner kronor jämfört med 2017, vilket motsvarar 11 procent av budgeten.

Dessutom minskade antalet medarbetare med 2 000 från cirka 8 000 till drygt 6 000 personer.

"Stor omställning på kort tid"
Mikael Ribbenvik anser att året därför varit mycket krävande för myndigheten och understryker vikten av att myndigheten inte förlorar den kompetens som det krävs att man har.

- Det finns vad jag vet ingen civil svensk myndighet som tidigare gått igenom en så stor omställning på så kort tid. Det har förstås varit en utmaning, inte minst för medarbetare som fått sluta hos oss.

- En kraftig minskning av verksamheten riskerar att leda till att viktig kompetens försvinner. Det har varit, och är, en prioriterad fråga att behålla rätt kompetens på Migrationsverket, säger Mikael Ribbenvik.

"En sån utvekling vill ingen ha"
Vad gäller årets verksamhet har myndigheten fått ännu en stram budget, något som dock inte ska påverja den planering som redan gjorts för året. 

- Även om regleringsbrevet inte ger oss något ökat finansiellt utrymme så kommer vi att fortsätta att argumentera för våra behov.

- Som vi har sagt tidigare leder en alltför stram finansiering till att vi tappar viktig kompetens, att sökande får vänta längre på besked och att statens kostnader totalt sett ökar i ett längre perspektiv. En sådan utveckling borde inte ligga i någons intresse, säger Mikael Ribbenvik.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt