Skip to content

Man med kronisk värk och ångest vinner mot Försäkringskassan - får sjukersättning

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Försäkringskassan beslutade att avslå mannens ansökan om en fjärdedels sjukersättning till följd av "nedsatt mental kapacitet" efter en arbetsplats-olycka. Både förvaltningsrätten och en oenig kammarrätt går dock på mannens linje och slår fast att mannen inte ens skulle klara av heltid på ett så kallat skyddad arbete.

 

Det framgår av utredningen att mannen har "mångåriga problem med kronisk huvudvärk och tinnitus" efter en arbetsplatsolycka vilket har gett så kallade sekundära komplikationer i form av bland annat ångest och depression.

Enligt Försäkringskassan beskrev dock det medicinska underlaget inte tillräckligt tydligt vilka begränsningar som gjorde att mannen inte skulle kunna klara ett lätt och välanpassat arbete i högre omfattning än arbete på deltid.

Stress och prestation
Försäkringskassan ansåg i stället att mannen kunde klara ett arbete som inte ställde krav på "stressrelaterade arbetsmoment och hög prestationsförmåga" och avslog därmed hans ansökan.

Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Växjö som rev upp Försäkringskassans beslut och slog fast att mannen hade rätt till en fjärdedels sjukersättning.

Förvaltningsrätten konstaterade att Arbetsförmedlingen har angett att "då X (mannen) under så många år varit aktuell för olika insatser/stöd från Arbetsförmedlingen och inte kommit upp i mer än maximalt 75 % så är möjligheterna till fler insatser för att pröva arbetsförmåga/arbetsutbud uttömda" och att det har gjorts "många och omfattande insatser" men att samtliga har saknat effekt på mannens smärtor.

Möjligheter uttömda
Förvaltningsrätten ansåg därför att alla "medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsmöjligheter" var uttömda.

Försäkringskassan överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Jönköping som dock går på mannens linje.

Kammarrätten slår fast att mannens arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till hela arbetsmarknaden - inklusive så kallade skyddade arbeten och arbeten med lönebidrag.

Oenig kammarrätt
En av domstolens ledamöter - ett kammarrättsråd - är dock skiljaktig och pekar på att Arbetsförmedlingen har fortsatt att arbeta med mannen genom att anvisa honom till jobb- och utvecklingsgarantin och att det finns en upprättad plan för detta.

Den skiljaktiga domaren anser därmed att mannen inte har "gjort sannolikt" att de arbetslivsinriktade åtgärderna verkligen är uttömda och Försäkringskassans beslut därför var riktigt.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Caroline Gejbo

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt