Skip to content

Mamma använde dotter som "brottsverktyg" - döms för stöld i stället för snatteri

Foto: Janerik Henriksson/TT

Trots att värdet på de varor som stals i livs-medelsbutiken understeg 1 000 kronor så ska brottet rubriceras som stöld och inte som snatteri. Det slår hovrätten fast och pekar på att kvinnan utnyttjade sin elvaåriga dotter för att genomföra brottet - någonting som får anses försvårande.

 

Den 42-åriga kvinna åtalades vid Malmö tingsrätt för att ha stulit varor för 941 kronor i en livsmedelsbutik. Åklagarens gärningsbeskrivning löd:

"X (den tilltalade) har, tillsammans och i samförstånd med minderårig, olovligen tagit varor till ett sammanlagt värde av 941 krl... Gärningen bör bedömas som stöld på grund av den försvårande omständigheten att X använt sin minderåriga dotter som brottsverktyg."

Instruerade dottern
Själva tillgreppet gick till så att kvinnan hade lagt ner varorna i en väska och sedan instruerade sin elvaåriga dotter att bära ut dem från affären.

Tingsrätten ansåg att kvinnans "upplägg" var tillräckligt för att hon skulle anses vara gärningsman genom ett så kallat medelbart gärningsmannaskap.

När det kom till rubriceringen av brottet konstaterade tingsrätten att värdet av de stulna varorna låg under gränsen för att rubriceras som stöld. Metoden med dottern ansågs inte heller vara en tillräckligt försvårande omständighet för att inte rubricera brottet som snatteri. Kvinnan dömdes därför för snatteri till 120 dagsböter.

Försvårande omständigheter
Åklagaren överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som inledningsvis konstaterar att HD har slagit fast att ett tillgreppsbrott med ett värde under 1 000 kronor kan rubriceras som stöld om det föreligger "särskilda försvårande omständigheter".

Exempel på sådana omständigheter kan vara om brottet till exempel har "präglats av systematik eller om ett särskilt hjälpmedel" har använts.

Enligt hovrätten finns det också gott om praxis där just särskilda hjälpmedel har lett till att ett tillgreppsbrott har rubricerats som stöld.

Straffvärdesbedömningen
Hovrätten pekar också på brottsbalkens bestämmelse om straffvärdesbedömning där det framgår att att det kan vara en försvårande omständighet att utnyttja ett barn vid ett brott.

Hovrätten rubriceras därför brottet som stöld i stället för snatteri. Kvinnan döms därför till villkorlig dom och 40 dagsböter.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt