Skip to content

Kön, ålder, bostadstyp - här är grupperna som löper störst risk att utsättas för brott

Foto: DJ

Risken för människor att utsättas för brott avtar med åldern medan ensamstående och boende i flerfamiljshus har större risk att utsättas för brott. Även kön påverkar risken. Det visar en analys som Brottsförebyggande rådet (Brå) har gjort.

 

I den så kallade kortanalysen "Utsatt för brott – riskfaktorer vid brott mot enskild person" har Brå undersökt riskfaktorer när det gäller att utsättas för brott och hur dessa hänger ihop med socioekonomiska och demografiska förhållanden. 

Dessutom har man studerat skillnader mellan män och kvinnor. 

Ålder, familjetyp och bostadstyp
Den sammantagna analysen visar att ålder, familjetyp och bostadstyp är de variabler som påverkar utsattheten mest.

Anlysen visar även att risken att utsättas för brott mot person avtar med åldern där den är högre bland yngre och lägre bland äldre.

- Jämför man brottstyperna sinsemellan så finns det brott där risken är mer koncentrerad till unga. Utsattheten för nätkränkning är till exempel särskilt koncentrerad till de yngsta och särskilt då unga kvinnor, säger Victor Ståhl, utredare på Brå.

Även vid misshandel och sexualbrott är risken koncentrerad till unga, som sedan avtar särskilt snabbt med åldern.

Familjetypen av betydelse
För de allra flesta brottstyperna har familjetyp en viss betydelse, där risken att utsättas påverkas av om individen är ensamstående eller sammanboende respektive om personen har barn eller inte.

I regel har ensamstående en högre risk att utsättas, speciellt hög är risken för ensamstående med barn.

Ensamstående mammor har särskilt hög risk att utsättas för misshandel medan ensamstående pappor har särskilt hög risk att utsättas för nätkränkning.

Ensamstående kvinnor utan barn har särskilt hög risk
På samma sätt som ålder och familjetyp bidrar bostadstyp till att förklara utsattheten.

Risken varierar mellan olika bostadstyper där de som bor i flerfamiljshus har större risk att utsättas.

För några av brottstyperna har även kön en betydelse där män har överrisker att utsättas för vissa brott medan kvinnor har en överrisk att utsättas för andra brott.

- Män har en förhöjd risk att utsättas för misshandel, personrån och i viss mån försäljningsbedrägeri. Kvinnor å andra sidan har en förhöjd risk att utsättas för sexualbrott, där risken är hela tio gånger så stor som för män, säger Victor Ståhl.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt