Skip to content

"Kan ju bli rena Knutsson-gate..." - justitierådet som slipper åtal raderade känsliga mail

Justitierådet Margit Knutsson skickade ett utkast till en dom till en vän. Foto: HFD och DJ

Justiterådet Margit Knutsson slapp åtal för brott mot tystnadsplikten - trots att hon erkänt att hon skickat en icke meddelad dom till en god vän. I förundersökningen, som Dagens Juridik tagit del av, framgår att hon även raderade flera av mejlen. "Om de kommer ut kan det ju bli rena Knutsson-gate".

 

Dagens Juridik berättade i måndags om justitierådet Margit Knutsson i Högsta Förvaltningsdomstolen som skickade över ett utkast till en dom om skattetillägg i HFD till "en god vän".

I april förra året anmälde dåvarande chefen för Högsta Förvaltningsdomastolen, Mats Melin, att Margit Knutsson kunde ha gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikten i slutet på 2017.

 JK inledde en förundersökning mot Margit Knutsson - ett brott hon erkände. Justitiekanslern beslutade dock om åtalsunderlåtelse.

Skickade utkast
Bakgrunden var ett mål om skattetillägg där Margit Knutsson hade varit ordförande. Efter förhandlingen skickade hon ett mejl med ett utkast till dom i målet till en skattejurist - som inte var ledamot i domstolen utan god vän till justitierådet.

Utkastet innehöll domen i sin helhet, samt Margit Knutssons egna skiljaktiga mening. 

Den färdiga domen, som meddelades först två veckor senare, var identisk med utkastet. 

Medgav att hon skickat mejlet
Justiterådet vitsordade under förundersökningen de faktiska omständigheterna och förklarade sig beredd att "underkasta sig ansvar för brott mot tystnadsplikt". I förhöret medgav Margit Knutsson att hon skickat mejlet men säger att hon inte tänkte att "nu ska jag begå ett brott där det ingår fängelse i straffskalan."

Hon tyckte inte att det hon gjort var "så farligt", enligt förhöret med henne. 

Margit Knutsson förklarade att mottagaren av mejlet var en nära vän, och framstående expert på skattetillägg.

Var berädd att försöka ändra domen
Margit Knutsson berättade under utredningen också att hon då, när hon hade mejlkontakt med sin vän, varit beredd att ändra sin skiljaktiga mening, och "försöka få till en ändring av domen" om vännen hade återkommit med något av avgörande betydelse. 

JK skrev i sitt beslut att det genom utredningen är "klarlagt att Margit Knutsson gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt". 

Men, skrev JK, justiterådet har inte agerat i syfte att skada något av de intressen som den aktuella sekretessbestämmelsen avser att skydda. Och därför beviljades Margit Knutsson åtalsunderlåtelse - och slapp alltså straff för det brott som hon erkänt. 

"Intryck av internt käbbel"
Dagens Juridik har tagit del av förundersökningen mot Margit Knutsson. I förundersökningen ingår en rad mejl som hon skickat till sin vän. 

I ett av mejlen, där hon bifogar utkastet till domen, och sin egen skiljaktiga mening skriver hon:

"Jag har emellertid kommit på att jag ska skriva om den skiljaktiga meningen på ett mycket radikalt sätt. Nu framstår den mest som att vi bjäbbar emot majoriteten och ger intryck av internt käbbel," skriver Margit Knutsson i ett av mejlen till den person hon beskriver som sin bästa vän. 

Raderade mejl
I mejlet, där hon ber om råd i de juridiska frågorna, skriver hon till sin vän att hon inte behöver "spilla för mycket tid och kraft på detta (i vart fall inte den skiljaktiga meningen; majoritetens skrivningar får du gärna granska". 

Margit Knutsson avslutar mejlet: "Ses halv fem! Bubblet ligger på kylning..." 

Mejlet, tillsammans med flera andra har under utredningen återskapats av Domstolsverkets IT-avdelning eftersom justiterådet raderat mejlen. Hon skriver också uttryckligen i ett av mejlen till sin vän att "jag ska radera alla mejl till/från dig."

Hon konstaterar: "Om de kommer ut kan det ju bli rena Knutsson-gate". "Det kanske blir ett upprop om Crooked Knutsson (Ohederliga Knutsson, reds anm.) ."

"Klokt beslut"
Anna Skarhed var i egenskap av dåvarande JK den som var formell förundersökningsledare. Hon säger till Dagens Juridik att hon inte i detalj kan gå in på utredningen, men att hon tycker att beslutet om åtalsunderlåtelse som hennes efterträdare Mari Heidenborg nu har fattat var "klokt".

- Vad gäller de raderade mejlen kanske man kunde grävt djupare, men det handlade om ett felaktigt handlande i sin helhet, och eftersom det inte blev något åtal vet man inte vad som kunde tagits upp i ett sådant, säger Anna Skarhed. 

Knutssons kommentar
Margit Knutsson säger till Dagens Juridik att hon inte har några kommentarer kring åtalsunderlåtelsen. 

- Det är upp till åklagaren, i det här fallet JK, att fatta beslut i åtalsfrågan, säger hon.

Vad gäller de raderade mejlen, där hon diskuterade ett mål i vilket hon var ordförande med vad hon benämner en expert och frågan om huruvida de är att betrakta allmänna handlingar som därmed inte får raderas, svarar hon.

Mina kontakter med XX är av privat natur och mailen till henne är därmed inte allmän handling. Alternativt omfattas de av bestämmelsen i 2 kap 12§ TF. 

"Rent privat angelägenhet"
Enligt TF är mejlen dock allmänna handlingar, om de inte avser en "rent privat angelägenhet". TF 2:12 gäller minnesanteckningar, med vilket avses "föredragningspromemorior och andra anteckningar som görs under beredningen av ett ärende och som inte tillför ärendet några nya sakuppgifter.

 

 

Fakta, åtalsunderlåtelse

Genom reglerna om åtalsunderlåtelse har åklagarna anförtrotts uppgiften att bedöma om en persons klarlagda straffrättsliga ansvar för ett brott behöver föranleda någon påföljd. Det kan handla om engångshändelser men också om att personen får eller har fått en tillräcklig påföljd för andra brott.

Reglerna motiveras i hög grad av intresset av att använda resurserna för brottsbekämpning på ett så effektivt sätt som möjligt.

Beslut om åtalsunderlåtelse förutsätter att förundersökningen är slutförd och slutdelgiven. Det krävs också att gärningen är erkänd eller att skuldfrågan på annan grund är klar.

Källa: Riksåklagarens riktlinjer

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

 


  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt