Skip to content

"Kan inte utgöra ett undantag" - RÅ vill att HD slår fast att cannabisolja är narkotika

Foto: Steven Senne/TT

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska slå fast att cannabisolja som innehåller TCH och producerats av så kallad industrihampa ska klassas som narkotika. Detta efter att en person friats av både tings- och hovrätt eftersom oljan inte är narkotikaklassad. 

 

Tetrahydrocannabinol (THC) är ett narkotikaklassat ämne som finns i hampa (cannabis) och även själva hampan är normalt klassificerad som narkotika.

Med industrihampa avses däremot vissa sorters hampa som har en låg halt THC - högst 0,2 procent - och som det under vissa förutsättningar är lagligt att odla i Sverige och resten av EU.

Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet av Högsta domstolen "vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen".

Inte tydligt hur det ska klassificeras
Mannen åtalades för ringa narkotikabrott  efter att ha haft fem flaskor med olja som innehöll THC och hade produceras av lagligen odlad industrihampa. han friades alltså av både tingsrätten och hovrätten.

Riksåklagaren har därför överklagat hovrättens dom och begär att HD ska döma den tilltalade för ringa narkotikabrott och bestämma påföljden till dagsböter. 

Enligt RÅ utgör oljan en beredning av industrihampa och bör därför anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen.

Kan inte vara undantagen
Enligt RÅ:s uppfattning har olja som innehåller THC tillverkats på samma sätt som som anges i psykotropkonventionen genom att THC koncentrerats eller extraherats ur hampan och därefter blandats med ett eller flera andra ämnen.

Vad gäller oljan i det fall som Riksåklagaren nu överklagat till HD skriver man följande:

"Den produkt det är fråga om i detta hänseende (olja) kan enligt min mening inte längre sägas utgöra industrihampa eller ens växtmaterial och sålunda inte vara föremål för undantaget i bilagan till förordningen om kontroll av narkotika".

Partiellt prövningstillstånd
Riksåklagaren föreslår därför att Högsta domstolen ska lämna ett så kallat partiellt prövningstillstånd för en prejudikatsfråga beträffande frågan, huruvida vätska som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet THC och som producerats av icke narkotikaklassificerad industrihampa är att anse som narkotika enligt narkotikastrafflagen. 

 

Läs riksåklagarens överklagan här

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt