Skip to content

Justitieråd erkände brott mot tystnadsplikten - men slipper åtal efter JK:s utredning

Justitiekanslern, JK, konstaterar i sitt beslut att ett justiteråd i Högsta Förvaltningsdomstolen brutit mot tystnadsplikten genom att skicka en ännu inte meddelad dom till en god vän. Trots detta blir det inget åtal. Det meddelade JK under slutet av förra veckan.   

 

Det var i april förra året som ordföranden i Högsta Förvaltningsdomastolen anmälde att en ledamot vid domstolen kunde ha gjort sig skyldig till brott mot tystandsplikten i ett ärende i slutet på 2017.

JK inledde kort därefter en förundersökning mot det utpekade justiterådet. 

Skickade utkast
Bakrunden var ett mål avseende skattetillägg där justiterådet varit ordförande. Efter förhandlingen skickade justitierådet ett utkast till en dom i målet till en person - som inte var ledamot i domstolen.

Utkastet innehöll domen i sin helhet, samt domarens egna skiljaktiga mening. 

Den färdiga domen, som meddelades först två veckor senare, var identisk med utkastet. 

Kan leda till påverkansförsök
JK skriver i sitt beslut att sekretess gäller för uppgift i "en ännu inte meddelad dom".

Det främsta skälet till detta är att domen inte är slutgiltig innan den meddelats, och att om uppgifterna skulle spridas kan "berörda parter vidta dispositioner som kan medföra förluster för dem, om domstolen gör någon ändring i sin dom.

Dessutom kan en spridning av uppgifter om det tilltänkta innehållet i en dom leda till att försök görs utifrån att påverka domstolens avgörande."

Vitsordat omständigheterna
Justiterådet har själv under förundersökningen vitsordat de faktiska omständigheterna och förklarat sig beredd att "underkasta sig ansvar för brott mot tystnadsplikt".

Hon förklarade sitt mejl med att mottagaren var en nära vän, och framstående expert på skattetillägg. Hon har också medgett att hon varit beredd att ändra sin skiljaktiga mening, och "försöka få till en ändring av domen" om mottagaren hade återkommit med något av avgörande betydelse. 

JK skriver att det genom utredningen är "klarlagt att AA gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt". 

Men, skriver JK, justiterådet har inte agerat i syfte att skada något av de intressen som den aktuella sekretessbestämmelsen avser att skydda - tvärtom menar de, har syftet vara att få en så riktig dom som möjligt. 

Särskilda omständigheter
JK konstaterar att det "naturligtvis är av största vikt att sekretessen för innehållet i ej meddelade domar och beslut upprätthålls".

Men, med hänsyn till de särskilda omständigheterna, anses det inte att något "väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts genom att åtal underlåts", alltså att justiterådet meddelas åtalsunderlåtelse.

Brottet hon begått, skriver JK, skulle sannolikt heller inte föranleda någon annan påföljd än böter.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt