Skip to content

Jämställdhet inför lagen under lupp - kvinnor sjukskrivna dubbelt så mycket som män

Foto: Erik G Svensson/Scanpix

Kvinnor är betydligt mer sjukskrivna än män - nästan dubbelt så mycket. Orsakerna till de stora könsskillnaderna ska nu granskas av Riks-revisionen. Granskningen tar sikte på frågan om kvinnors och mäns arbetsförmåga och rätt till sjukpenning bedöms olika enligt de lagar som gäller.

 

- Om det finns systematiska skillnader i hur män och kvinnor behandlas i sjukskrivningsprocessen blir målen om att hälso- och sjukvården ska vara jämställd svåra att nå, säger riksrevisorn Stefan Lundgren.

Trots att jämställd hälsa är ett av regeringens jämställdhetsmål är kvinnor mer sjukskrivna än män. Skillnaden har vuxit stadigt sedan 1980-talet och idag är kvinnor sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning som män.

Enligt Riksrevisionen har skillnaderna i sjukskrivning mellan män och kvinnor förklarats med att kvinnor i genomsnitt tar större ansvar för det obetalda hemarbetet och att män och kvinnor i hög utsträckning väljer olika yrken. 

Att kvinnors högre sjukfrånvaro skulle bero på sämre hälsa har dock svagt stöd i befintlig forskning, enligt Riksrevisionen som därför ska granska om skillnaderna kan bero på att kvinnor och män behandlas olika i sjukskrivningsprocessen.

Syftet med granskningen är att analysera bedömning av arbetsförmåga och rätt till sjukpenning.

Resultatet ska sammanställas i en rapport med planerad publicering i april.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt