Skip to content

Intyg om att kvinna ljugit räcker inte för resning - dom om grov kvinnofridskränkning står fast

Foto: Anders Wiklund/TT

Familjerättssekreteraren har skrivit ett intyg om att kvinnan har erkänt för henne att hon ljög om att hennes man skulle ha utsatt henne för syste-matiska brott och att han borde rentvås. Mannen ansökte om resning men hovrätten konstaterar nu att intyget inte har tillkommit under rättssäkra former och kan vara påverkat av språkförbistring. 

 

Den idag 57-årige mannen dömdes år 2007 vid Attunda tingsrätt till tio månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning mot sin före detta hustru.

I december förra året ansökte han om resning vid Svea hovrätt med hänvisning till ett intyg från en familjerättssekreterare daterad år 2014.

Av intyget framgår att ex-hustrun ville erkänna att hon hade ljugit om mannen och rentvå honom från alla anklagelser.

Återupptog förundersökningen
Åklagaren ansåg att intyget hade sådan tyngd att förundersökningen skulle återupptas och nya förhör hölls med inblandade parter.

Hovrätten pekar nu på att grunden för resning är att det har framkommit nya omständighet eller bevis som inte var kända vid den ursprungliga rättegången men som - om de hade funnits då - sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade friades. När det gäller det nya intyget skriver hovrätten i sitt beslut:

"Som åklagaren framhållit har MÄ (kvinnan) i den återupptagna förundersökningen förnekat att hon sagt så som det antecknats i intyget. Även om intyget godtas som en i allt väsentligt riktig redogörelse av hur V (familjerättssekreteraren) uppfattade MÄ finns det flera förhållande som minskar bevisvärdet av intyget."

Oklart om tolk närvarade
Hovrätten pekar här på att kvinnan inte talade så bra svenska och att det är oklart om det fanns någon tolk närvarande vid mötet. Hovrätten skriver:

"V har visserligen sagt sig vara helt säker på att MÄ sa det som står i intyget, bl.a. att hon ville att X (den dömde) skulle rentvås och att hon hade ljugit på initiativ av sin syster... Samtidigt har V berättat att X, som pratade bättre svenska än MÄ, ibland gick in och tolkade vid deras möten men att V inte minns om han gjorde det vid det här mötet." 

Vanligt att uppgifter tas tillbaka
Hovrätten väger också in åklagarens uppgifter om att ex-hustrun lider av MS och på grund av detta befinner sig i beroendeställning till mannen och att det inte är ovanligt att målsäganden i mål om "våld i nära relationer" tar tillbaka sina uppgifter efter att en dom vunnit laga kraft.

Sammantaget konstaterar hovrätten att intyget inte kan anses ha tillkommit under rättssäkra former och därmed har ett begränsat bevisvärde. Resningsansökan avslås därför.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt