Skip to content

"Inte ens teoretiska möjligheter upprätthålla beredskapen" - Haverikommissionen larmar

Foto: Johan Nilsson/TT

I en färsk rapport riktar Statens haverikommission skarp kritik mot att underhållet, antalet helikoptrar och bemanningen vid Sjöfartsverket brister så till den grad att det inte är möjligt att upprätthålla målet om 15 minuters insatsberedskap dygnet runt.

 

Haverikommissionen konstaterar att Sjöfartsverket har "uppenbara svårig­heter" att upprätthålla beredskapen på de fem helikopterbaser som man förfogar över.

Utredningen visar att de så kallade SAR-helikoptrarna haft begränsningar i anslutning till de fem undersökta händelserna som Haverikommissionen undersökt, vilket lett till att det inte varit tillgängliga vid 13 tillfällen.

Detta har, enligt Haverikommissionen, påverkat genomförandet av räddningsinsatser i olika omfattning såväl som beredskapen för sjö- och flygräddning, vilket i sin tur haft betydelse för hur Försvarsmakten kunnat genomföra sina flygningar. 

Underdimensionerad organisation
Utredningen konstaterar att de faktorer som i huvudsak har påverkat tillgänglig­heten är att organisationen är "under-dimensionerad för att kunna klara ambitionsnivån" i det program för sjö- och flygräddningstjänsten som Sjöfarts­verket upprättat, och den avtalskonflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare som pågått under den aktuella tiden.

I utredningen konstateras dessutom att det finns förbättringspotential när det gäller Transportstyrelsens möjligheter att utöva tillsyn av sjöräddningstjänsten, avseende Sjöfartsverkets planering av helikopterverk­samheten.

"Inte ens teoretiska möjligheter att upprätthålla fem baser"
Enligt Haverikommissionen är "dimensioneringen av helikopterverksamheten för liten i förhållande till ambitionen att kunna tillhandahålla SAR-helikoptrar på fem baser i landet dygnet runt".

Med de sju helikoptrar som finns i dagsläget och det underhåll som genomförs finns, enligt utredningen, "inte ens teoretiska möjligheter att löpande upprätthålla beredskapen på fem baser samtidigt".

Vägs även behovet av utbildning in försämras förutsättningarna ytter­ligare och man kan konstatera att även antalet besättningar är för lågt.

Personalen har haft lägre integritetsskydd
Avslutningsvis konstateras i utredningen att "den djupa avtalskonflikt som rått har påverkat säkerhetsklimatet negativt och möjligen skadat säkerhetskulturen".

Konflikten har dessutom, enligt Haverikommissionen, haft en direkt inverkan på den operativa riskbedömning som görs inför varje enskild flygning, och vid ett flertal tillfällen förhindrat att helikoptrar kunnat lyfta då den haft negativ på­verkan på besättningarnas status.

En omständighet som haft betydelse i konflikten är de brister som funnits i de regelverk avseende offentlighet och sekretess som om­fattar verksamheten.

Detta har medfört att den flygande personalen har lägre integritetsskydd än personal inom annan luftfartsverksamhet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt