Skip to content

Ingen oaktsamhet när intagen dog av uttorkning - avdelningschef på häktet frias helt

Foto: Ola Torkelsson/TT

Avdelningschefen hade, i ett tidigare skede än vad som gjordes, ingen anledning att vidta åtgärder för att få till stånd en undersökning av mannens hälsa och har därför inte gjort sig skyldig till någon straffbar oaktsamhet. Det slår Attunda tingsrätt fast och friar den åtalade avdelningschefen från vållande till annans död och tjänstefel.  

 

Mannen, som var misstänkt för rån, hade i maj 2017 varit frihetsberövad i nästan tre veckor.

Till en början var han placerad i en vanlig cell, men efter att ha slagit sönder saker i cellen placerades han i ett särskilt observationsrum i avskildhet.

Bedömdes som särskilt krävande
Vattnet till rummet stängdes samtidigt av, eftersom mannen tidigare medvetet skapat översvämning och serverades därför vatten i muggar genom en lucka i celldörren. 

Mannen bedömdes även som särskilt krävande på andra sätt, bland annat eftersom han kastade mat och avföring omkring sig i cellen.

Avled under sjukhustransport
Den 8 maj tittade en sjuksköterska till mannen genom luckan i celldörren och bedömde då att han mådde psykiskt dåligt.

Mannen träffade därför en psykiater dagen därpå och ett vårdintyg utfärdades då.

Mannen transporterades till Sankt Görans sjukhus, där det beslutades att han skulle läggas in på ett annat sjukhus – men under transporten dit fick mannen hjärtstopp och återupplivningsförsöken misslyckades.

Senare visade det sig att dödsfallet hade varit en konsekvens av grav uttorkning.

Åtalades för vållande till annans död och tjänstefel
Åklagaren gjorde gällande att den ansvarige avdelningschefen på häktet hade fått tillräcklig information för att förstå att mannen inte fick den vård han behövde och åtalade honom för vållande till annans död och tjänstefel.

Attunda tingsrätt gör dock en annan bedömning och friar avdelningschefen från anklagelserna.

Domstolen anser i och för sig att avdelningschefen "måste anses ha intagit en garantställning för de intagnas hälsa som kan medföra att han, om förutsättningar i övrigt föreligger, kan drabbas av straffrättsligt ansvar".

Inte haft anledning att vidta några åtgärder
Domstolen anser dock inte att avdelningschefen har haft anledning att före sjuksköterskebesöket vidta några åtgärder för att få till en närmare hälsoundersökning, kontrollera mannens intag av mat och vätska eller liknande.

Efter sjuksköterskebesöket har sjukvårdens anvisningar också följts i enlighet med vad som kan krävas.

Avdelningschefen har därmed sammantaget, enligt tingsrätten, inte gjort sig skyldig till sådan oaktsamhet som krävs för en fällande dom. 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt