Skip to content

HFD: Sex eller 25 procent moms på bio - det "kulturella" innehållet på vita duken avgör

Foto: Dan Hansson/TT

Det är innehållet på det som visas på vita duken i en biograf som avgör om det ska vara sex eller 25 procent moms på biljetterna. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och gör därmed åtskillnad på vanlig film och "kulturella före-ställningar" som visas på bio.

 

Skattesatsen för biobiljetter höjdes år 2017 från sex till 25 procent. Den lägre skattesatsen - i vardagligt tal kallad "kulturmoms" - gäller dock fortfarande för konserter, cirkus-, teater-, opera- och balettföreställningar.

Ett bolag som visar förinspelade eller via satellit direktsända ”kulturella föreställningar på biograf” - som operor, pjäser, baletter och konserter - vände sig till Skatterättsnämnden för att få besked om vilken momssats som ska gälla för deras produkter.

Inspelad eller i realtid
I sitt förhandsavgörande slog Skatterättsnämnden fast att en föreställning av den typ som bolaget visar är "av samma karaktär" som den kulturella föreställning som den publik som har varit närvarande på plats har tagit del av - oavsett om föreställningen är inspelad eller sänds i realtid.

Skatterättsnämnden gjorde därmed skillnad på "vanlig film" och "kulturella föreställningar" som i och för sig hade spelats in men som inte redigerats eller klippts. Medan "vanlig film" ska omfattas av den 25-procentiga momssatsen skulle de "kulturella föreställningarna" omfattas av den sexprocentiga "kulturmomsen".

Skatteverket instämde inte
Skatteverket motsatte sig detta och överklagade Skatterättsnämndens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

HFD konstaterar nu att det inte råder något tvivel om att föreställningarna som spelas in omfattas av den reducerade skattesatsen enligt såväl mervärdesskattelagen som mervärdesskattedirektivet.

"Kulturmoms" ska gälla
HFD konstaterar att det inte framgår av mervärdesskattelagen att det ställs något krav på att föreställningarna som omfattas av "kulturmomsen" måste tillhandahållas på plats. Det som ska vara avgörande är i stället innehållet på det som visas på duken, enligt HFD.

Det är enligt HFD inte heller någon skillnad på direktsända eller "bandade" visningar. HFD instämmer därför i Skatterättsnämndens uppfattning och slår fast att den lägre momssatsen ska gälla.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt