Skip to content

"Hälften av alla bilister kör för fort" - över 34 000 blev av med körkortet under förra året

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Förra året fattade Transportstyrelsen beslut om att återkalla 34 617 körkort. Det är en ökning med nästan sex procent jämfört med förra året. Så kallade "väsentliga överträdelser" är, precis som tidigare, den vanligaste orsaken till körkorts-återkallelse.

 

- Hälften av alla bilister kör för fort på våra vägar. Att återkallelserna ökar bekräftar den dystra bilden. Vi behöver alla gemensamt ta eget ansvar och följa trafikreglerna. Vi måste vända trenden med fler omkomna i trafiken, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

En väsentlig överträdelse innebär vanligtvis fortkörning, men kan också innebära exempelvis körning mot rött ljus eller att man rattsurfat med mobilen i handen i samband med körning.

Väsentlig överträdelser är motiveringen vid mer än hälften av alla beslut om körkortsåterkallelse.

Ökat antal varningar
Under förra året intensifierade Transportstyrelsen arbetet med att varna bilister som begår trafikbrott. Antalet varningar mer än fördubblades. 

En varning utfärdas vid mindre trafikförseelser där det inte är aktuellt att återkalla körkortet, men då det ändå är motiverat med en åtgärd. 

Under 2018 utfärdade Transportstyrelsen 9 426 varningar, vilket motsvarar en ökning med 142 procent jämfört med föregående år då det utfärdades 3 887 varningar.

- Vår förhoppning är att varningarna ska ha en förebyggande effekt, att man som bilist får insikt om att man riskerar körkortet och därför avstår från att fortsätta bryta mot trafikreglerna.

- Det är för tidigt att dra slutsatser kring ett utökat varnande men målet är naturligtvis att få ner olyckstalen i trafiken, säger Jonas Bjelfvenstam.

Fler rattfyllor
Utöver så kallade "väsentliga förseelser" är ratfylleri den andra vanligaste grunden för återkallelse av körkort. 

Antalet personer som fått sitt körkort återkallad på grund av att de kört påverkade uppgick till 5 746 förra året, vilket är en ökning med drygt 100 stycken i jämförelse med föregående år. 

På tredje plats över mest åberopade grunder för körkortåterkallelse placerar sig medicinska skäl. 

 

Fakta, antal körkortsåterkallelser: 

 2017              2018             Återkallelse­grund

 

5 694            5 746             Rattfylleri

209               185                Smitning

707               545                Flera mindre överträdelser

17 240          18 234           En väsentlig överträdelse, oftast fortkörning

1 620            1 662             Opålitlighet i nykterhetshänseende

150               182                Allmän brottslighet

5 029            5 503             Medicinska skäl

3 769            4 161             Ej lämnat läkarintyg/bevis godkänt förarprov

 

Samtliga*        2017:  32 736                2018: 34 617               

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt