Skip to content

"Grymt utnyttjande av utsatta" - 384 fall av människohandel rapporterades i Sverige förra året

Foto: Fotograferna Holmberg/TT

Förra året upptäckte Migrationsverket 384 fall av misstänkt människohandel. "Detta är ett grymt utnyttjande av utsatta människor. Varje gång vi upptäcker ett misstänkt fall ökar chansen att en drabbad person kan få upprättelse", säger Lisa Hultin Knutas på Migrationsverket.

 

De vanligaste ursprungsländerna för misstänkta offer för människohandel var Nigeria, Marocko, Turkiet, Pakistan och Vietnam. Totalt förekommer 58 länder bland de 384 anmälda fallen.

Den långsiktiga trenden är att att Migrationsverket upptäcker allt fler fall av misstänkt människohandel. Förra årets siffra innebär dock en minskning från år 2017 - då 444 fall av människohandel upptäcktes.

- Vi har kunnat genomföra stora kompetensutvecklande insatser, som vi med säkerhet sett har lett till att vi upptäckt fler misstänkta fall sett över tid. Den utvecklingen har varit glädjande, säger Lisa Hultin Knutas, central samordnare i arbetet mot människohandel.

Färre fall från Afghanistan
Exakt vad nedgången av antalet fall år 2018 beror på är enligt Lisa Hultin Knutas inte möjligt att fastställa, men det finns flera tänkbara förklaringar. 

En anledning kan enligt Migrationsverket vara att antalet utredningar av afghanska asylärenden minskat kraftigt under 2018. 

Utreddes fortfarande 2017
Under år 2017 var fortfarande många av de ensamkommande som sökte asyl i Sverige 2015 under utredning. 

- Många av de ensamkommande som sökte asyl i Sverige 2015 utreddes fortfarande 2017. Indikationerna på människohandel kan vi upptäcka under hela utredningstiden, säger Lisa Hultin Knutas.

Under 2018 har antalet öppna afghanska ärenden stadigt minskat, vilket leder till att vi upptäcker färre misstänkta fall därifrån. 

Flera personer involverade 
Ytterligare en anledning till minskningen för år 2018 kan vara att flera fall från år 2017 involverade berörde fler än en individ, något som leder till att ett misstänt fall utmynnar i ett flertal anmälningar.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt