Skip to content

"Gapet mellan hot och säkerhet växer" - Säpo varnar både myndigheter och företag

Säkerhetspolisens generaldirektör Klas Friberg. Foto: Henrik Montgomery/TT

Underrättelsehotet mot Sverige högre nu än på flera år och terrorhotet är fortsatt förhöjt. Enligt Säkerhetspolisen krävs ett "omfattande" arbete för att minska sårbarheterna - bland annat genom samarbete och en "välfungerande och modern" lagstiftning.

 

- Underrättelsehotet mot Sverige har både bredd och djup. Vi är ett av världens mest digitaliserade länder, men det finns brister i säkerhetsarbetet hos myndigheter och företag, säger generaldirektören för Säpo, Klas Friberg.

- Det gör att gapet mellan hot och säkerhet växer, något som statliga aktörer utnyttjar. 

Underrättelsehot från statliga aktörer
Enligt Säpo inhämtar utländska statliga aktörer ständigt "skyddsvärd" information från Sverige, bland annat genom cyberspionage och signalspaning.

Den känsliga informationen kan utgöras av uppgifter som rör Sveriges säkerhet men också företagshemligheter och personliga fakta.

Uppgifterna kan sedan användas för att försvåra användningen av viktiga system eller sparas för framtida bruk.

Ny säkerhetsskyddslag och stärkt samarbete
Enligt Säpo är det viktigt att reducera de sårbarheter som finns för att bemöta underrättelsehotet.

Bland annat får Sverige en ny säkerhetsskyddslag den 1 april i år. Lagen ställer höga krav på alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och ger enligt Säpo bättre möjligheter att förebygga sårbarheter.

Säpo, Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även beslutat att stärka samarbetet myndigheterna emellan för att förbättra säkerheten på cyberområdet.

Hotet från terrorism fortsatt förhöjt
Förutom underrättelsehotet fortsätter hotet från terrorismen att vara förhöjt. Enligt Säpo utgör den våldsbejakande islamistiska extremismen i nuläget det största hotet mot Sverige.

- Terrorhotnivån ligger kvar på en förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det innebär att ett terrordåd kan inträffa. Det var ett beslut jag fattade i början av januari och det grundar sig på den bedömning som Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, gör, säger Klas Friberg.

- För att möta hotet från terrorismen kommer Säkerhetspolisen framöver att arbeta ännu mer strategiskt för att begränsa extremistmiljöernas tillväxt. Det kan handla om att omhänderta personer som utgör ett säkerhetshot eller i samarbete med andra myndigheter hårdare arbeta för att dessa individer ska lagföras för andra brott - eller få sina möjligheter beskurna.

Välfungerande och modern lagstiftning
För att hålla Sverige säkert betonar Klas Friberg vikten av en "välfungerande och modern lagstiftning".

Bland annat handlar det om tillgång till teleoperatörernas datalagring, hemlig dataavläsning, och möjligheten att använda svensk signalspaning i underrättelsesyfte även efter inledandet av en förundersökning.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt