Skip to content

Advokat var ordförande i bedrägeribolag - döms till fyra års fängelse och mångmiljonskadestånd

Foto: Björn Larsson Ask/TT

Advokaten var styrelseordförande i ett bolag som ingick i en bedrägerihärva. Mannen, som nu är utesluten ur Advokatsamfundet, döms av hovrätten till fyra år och fyra månaders fängelse för grovt bedrägeri. Han ska också betala 4,3 miljoner i skadestånd till ett försäkringsbolag. Ytterligare två män dömdes samtidigt till långa fängelsestraff.

 

Totalt fyra män, mellan 46 och 66 år gamla, åtalades vid Stockholms tingsrätt för bland annat grovt bedrägeri, grov förskingring och bokföringsbrott.

Åtalet rörde så kallade leasingaffärer som syftade till att skaffa kapital till en koncern där männen var verksamma.

Ansträngd ekonomi
Från 2008 rådde en alltmer ansträngd finansiell situation och en tilltagande likviditetskris och koncernledningen sökte då lösningar på problemen - bland annat genom att engagera 46-åringen som konsult.

Upplägget gick ut på att ”kapitalisera” maskiner genom att sälja dem till ett närstående bolag och få likvida medel genom så kallad factoring.

Sedan Skatteverket ställt frågor om momsredovisningen övergavs dock förfarandet och koncernen ägnade sig i stället åt leasingaffärer.

Falska affärer
Åklagaren menade att männen hade vilselett leasinggivarna genom att presentera en falsk köp-/leasingaffär med maskiner som en riktig sådan och gett sken av maskinerna skulle levereras till leasingtagaren i Sverige - trots att någon leverans inte var avsedd att ske.

Genom att presentera ett leveransgodkännande och en osann faktura hade leasingbolagen vilseletts.

En 64-årig advokat var ordförande i det investmentbolag som utgjorde moderbolag i koncernen. Mannen, som nu är utesluten ur Advokatsamfundet, dömdes i tingsrätten för grovt bedrägeri och grov förskingring till fängelse i fyra år och sex månader. Han fick också näringsförbud i sex år.

Maskinerna fanns i Kina
Bedrägerierna gällde affärerna där leasinggivare vilseletts om att maskiner fanns i Sverige när de i själva verket fanns i Kina. Åtalet för förskingring gällde pengar som skulle tillfalla minderåriga testamentstagare respektive deponerades vid en fastighetsaffär.

En 57-årig man som var koncernchef och VD i ett dotterbolag till investmentbolaget dömdes för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bedrägeri till två år och sex månaders fängelse. Han fick också näringsförbud i fyra år.

Brotten gällde samma slags vilseledanden som advokaten dömdes för. 

Konsult inom finansiering
Den tredje åtalade mannen är konsult i finansieringsfrågor för koncernen. Han dömdes för grovt bedrägeri, medhjälp till försök till grovt bedrägeri, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll till fängelse i fyra år och tre månader.

Bedrägerierna gällde samma slags vilseledanden som ordföranden och VD:n dömdes för. Medhjälpsbrottet gällde företagsstödet och övriga brott gällde konsultens eget bolag. 

En 66-årig man som företrädde ett till koncernen närstående bolag åtalades för grovt bedrägeri men friades helt. Hans deltagande i affärerna var begränsat till att ha undertecknat leasingavtalen och leveransgodkännandena och att välja ut de maskiner som skulle omfattas av avtalen. Tingsrätten slog dock fast att hans namnteckning hade förfalskats på en del avtal och att han saknat uppsåt när det gällde förmögenhetsöverföring. 

Hovrätten mildrar straffen
Domen överklagades till Svea hovrätt som nu mildrar den före detta advokatens straff något - till fyra år och fyra månaders fängelse för grovt bedrägeri. Han döms även att betala 4,3 miljoner i skadestånd till ett försäkringsbolag.

Hovrätten sänker också straffet för den 57-årige VD:n till två år och fyra månaders fängelse för grovt bedrägeri. Även näringsförbudets tid sänks till tre år. Han döms även att betala drygt 430 000 kronor i skadestånd till en bank varav drygt 345 000 kronor solidariskt med konsulten.

En frias helt även i hovrätten
Hovrätten sänker slutligen straffet för konsulten till tre år och sex månaders fängelse för grovt bedrägeri och medhjälp till försök till bedrägeri. Han frikänns samtidigt från åtalspunkten om försvårande av skattekontroll. Även konsulten får näringsförbud i fem år och ska betala 450 000 kronor i skadestånd till en bank, varav drygt 345 000 solidariskt med VD:n.

Den 66-årige mannen friades även av hovrätten.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


 

  • Alt-texten
    Stefan Lundkvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt