Skip to content

"Främjad konkurrens och gynnade konsumenter" - KKV gör tummen upp för ny fastighetsmäklarlag

Foto: Janerik Henriksson/SCANPIX

Konkurrensverket ställer sig bakom förslaget till ny fastighetsmäklarlag tillstyrks av Konkurrens-verket. Förslaget innebär bland annat ökade möjligheter till tillsyn av branschen och möjligheten att ingå avtal elektroniskt. Enligt Konkurrensverket främjar lagförslaget konkurrensen och gynnar konsumenterna.

 

Lagförslaget baseras på utredningen "Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen" där regeringen föreslår att den nuvarande fastighetsmäklarlagen ersätts av en ny lag som bland annat ger Fastighetsmäklarinspektionen ökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. 

Utredningens förslag till digitalisering, som bland annat innebär att avtal om uppdrag kan ingås med stöd av elektroniska underskrifter, anser Konkurrensverket främja konkurrensen och gynna konsumenterna.

Konkurrensverket anser även att lagförslaget är konkurrensneutralt mellan små och stora företag och att regleringen inte innehåller några etableringshinder för nya aktörer.

Ur rapporten Konkurrens på fastighetsmäklarmarknaden, hur fungerar den och vilka åtgärder kan vara motiverade? (2014:3) som tagits fram på uppdrag av Konkurrensverket framgår att konkurrensen på fastighetsmarknaden ”i allt väsentligt” fungerar bra, men att konkurrensen skulle gynnas om mäklares förmedlingstid med ensamrätt förkortas. 

Konkurrensverket anser att förslaget om kortare förmedlingstid med ensamrätt skulle kunna bidra till ännu högre kundrörlighet på marknaden.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt