Skip to content

Fortum stämmer staten för överträdelse av EU-rätten – kräver en miljard i skadestånd

Stockholms tingsrätt. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fortum har stämt staten på grund av en påstådd överträdelse av unionsrätten genom ränteavdrags-begränsningarna i inkomstskattelagen. Bolaget har begärt drygt en miljard kronor i skadestånd. Nu har tingsrätten förelagt staten att genom Justitie-kanslern (JK) lämna in svaromål i målet.

 

Det var i slutet av förra året som Fortum Sweden AB ansökte om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt.

Enligt Fortum har staten överträtt unionsrätten genom de ränteavdragsbegränsningar i inkomstskattelagen som antogs av riksdagen år 2008, och som har tillämpats av både Kammarrätten i Stockholm och Högsta förvaltningsdomstolen på Fortums inkomsttaxering för åren 2010-2013.

Fortum menar att tillämpningen har skett i strid med den unionsrättsliga etableringsfriheten, och att Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte inhämta förhandsavgörande i målet då ränteavdragsbegränsningarna tillämpades grundar en rätt till skadestånd för bolaget.

Därför begär Fortum skadestånd från staten på drygt en miljard kronor avseende ren förmögenhetsskada, med stöd av unionsrätten alternativt skadeståndslagen.

Nu har Stockholms tingsrätt förelagt staten att genom JK inkomma med svaromål.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt