Skip to content

"Ett säkrare system gynnar alla" - Skatteverket vill se skärpta regler för samordningsnummer

Foto: Christine Olsson/SCANPIX

Skatteverket föreslår skärpta regler för så kallade samordningsnummer - alltså den typ av "person-nummer" som utlänningar kan få under vissa omständigheter. Enligt förslaget ska samordnings-nummer vara aktiva i fem år och kunna göras inaktiva. Skatteverket föreslår även en möjlighet till utökad identitetskontroll genom personlig inställelse. 

 

- Våra förslag om samordningsnummer utgör en del av Skatteverkets pågående översyn av folkbokföringen. En trygg och enkel hantering av identiteter är central för många funktioner i samhället, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör på Skatteverket.

Ett samordningsnummer fungerar som en personbeteckning för en person som inte är folkbokförd i Sverige.

Förslaget baseras på ett regeringsuppdrag som bland annat omfattade tilldelning av samordningsnummer för EU/EES-medborgare som vistas i Sverige. Enligt uppdraget skulle Skatteverket bland annat analysera risker med systemet för samordningsnummer. 

Skärpta identitetsregler
Enligt förslaget ska ett samordningsnummer vara aktivt i fem år, men förlängning kan ske vid behov. 

Ett samordningsnummer ska även kunna göras inaktivt innan femårsfristen går ut, till exempel om personen blivit folkbokförd och fått ett personnummer, om personen avlidit, eller om numret tilldelats med falska identitetsuppgifter som grund.

Statliga myndigheter ska även kunna ställa krav på att en person ska styrka sin identitet vid personlig inställelse hos Skatteverket enligt förslaget.

Mer enhetlig tilldelning 
Enligt förslaget bör alla samordningsnummer visas i Statens Personadressregister, SPAR, som även ska innehålla fler uppgifter än i dagsläget, som till exempel vilket år numret tilldelades och hur identiteten kontrollerats. 

Förslaget syftar till att tilldelningen av samordningsnummer bli mer enhetlig och digitaliserad, enligt en ordning som Skatteverket fastställer. Skatteverket ska även fortsätta med fler insatser för att öka kunskapen i samhället om samordningsnummer.

- Ett säkrare system för samordningsnummer gynnar alla, från privatpersoner till företag och myndigheter. Genom att minska risken för fel stärks förtroendet för numrets funktion och det kan då användas i fler sammanhang, säger Catarina Wahlgren Sjöstedt, rättslig utredare på Skatteverket.

 

Fakta samordningsnummer

  • Ett samordningsnummer är en personbeteckning för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • Samordningsnummer har inte i alla delar samma funktion som ett personnummer men används i flera fall på liknande sätt.
  • Behov av samordningsnummer kan finnas exempelvis för personer som tillfälligt vistas och arbetar i Sverige och ska betala skatt, personer som omfattas av svensk socialförsäkring, eller inom rättsväsendet.
  • En person får tilldelas ett samordningsnummer endast efter begäran från en statlig myndighet eller en utbildningsanordnare, om det behövs i deras verksamhet eller i kontakter med andra myndigheter.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt