Skip to content

Domstolarna oeniga om polis som krockade under utryckning - men HD säger nej

Foto: Johan Nilsson/TT

När polisbilen närmade sig det pågående villa-inbrottet slog poliserna av både sirener och blåljus. I en korsning krockade polisbilen med en annan bil. Polismannen åtalades för vårdslöshet i trafik och vållande av kroppsskada. Han friades i tingsrätten men hovrätten. Högsta domstolen har nu beslutat att inte pröva fallet.

 

Polismannen, som är i 30-årsåldern, åtalades vid Södertörns tingsrätt för vårdslöshet i trafik och vållande av kroppsskada.

Enligt åtalet befann sig polismannen och en kollega i somras under utryckning -.på väg till ett pågående villainbrott söder om Stockholm.

"Tyst" framkörning
Poliserna använde inledningsvis både siren och blåljus men när de närmade sig huset fick de order av ett polisbefäl om att göra en "tyst framkörning" för att inte varna inbrottstjuvarna.

I samband med detta gjorde polisen en vänstersväng och korsade mötande trafik. Han krockade då med en bil från andra hållet varvid en passagerare i den andra bilen fick en bröstbensfraktur.

Polismannen har i efterhand uppgett att han använt blinkers i samband med svängen och att han gjort bedömningen att han skulle hinna korsa körfältet innan den mötande bilen kom fram.

Inget medvetet risktagande
Tingsrätten pekade på att poliser under utryckning i och för sig inte måste följa trafikreglerna men att de är "skyldiga att iaktta försiktighet".

Tingsrätten ansåg dock inte att polismannen hade gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande eller att han hade varit allvarligt oaktsam och friade honom därför.

Allvarligt agerande
Åklagaren överklagade till Svea hovrätt som särskilt pekade på den videoupptagning från polisbilen som är del i bevisningen. Hovrätten skrev:

"På den film som tagits inifrån polisbilen under utryckningen till det pågående villainbrottet syns tydligt att en mötande personbil befann sig mycket nära korsningen när X (den tilltalade) med polisbilens ljud- och ljussignaler avslagna påbörjade vänstersvängen. Siktförhållandena var goda och X, som är en van utryckningsförare, har bekräftat att han såg att det kom personbilar i det mötande körfältet."

"Genom att vid nu angivna förhållanden - istället för att tex. stanna och vänta på att den mötande bilen skulle passera - korsa det mötande körfältet utan att iaktta väjningsplikt, har X gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Hans agerande är att bedöma som så allvarligt att han får anses i väsentlig mån ha brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingades av omständigheterna." 

14 000 i böter
Hovrätten rev därför upp tingsrättens friande dom och dömde polismannen för både vårdslöshet i trafik och vållande av kroppsskada till 60 dagsböter på sammanlagt 14 000 kronor.

Polismannen överklagade till Högsta domstolen som dock anser att det inte finns någon anledning att pröva målet. Hovrättens dom står därmed fast.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt